הזכרת נשמות

שאלה

שלום רב,
1. אמא של אימי נפטרה לפני כחודשיים. אימי תהיה בהזכרת נשמות לאביה. האם צריכה להזכיר גם את אמא שלה למרות שמדובר בשנת האבל?
2. האם יש להדליק נר נשמה בנפרד לכ"א מהוריה או מספיק נר נשמה אחד?
תודה וחג שמח

 

תשובה

1. מותר להזכיר בשנה הראשונה ואין החשש שלא להזכיר אלא מטעם שיבכה בשבת ויו"ט. עי' שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן סא ד"ה בשנה ראשונה.
2. נראה לי שמספיק נר אחד.

הרב יעקב אריאל |