דחיית/ הקדמת העליה לקבר ביארצייט

שאלה

האם ניתן להקדים או לדחות את העליה לקבר (זה לא השנה
הראשונה של היארצייט)? אם כן האם יש עדיפות להקדמה או דחייה?

 

תשובה

העליה לקבר אינה הלכה ולכן לא משנה מתי עולים. יש עדיפות
מסוימת להקדמה אולם אין חובה להקדים דוקא

הרב יעקב אריאל |