ביקור אבל במפגש משפחתי

שאלה

שלום לכבוד הרב
ברצוני לשאול,
גיסי אבל על אביו , והתעוררה שאלה האם מותר לו להפגש עם בני משפחת אשתו , הנפגשים במוצ"ש אצל אם אשתו, חמותנו - אלמנה , והביקורים מסיבים לה עונג רב השאלה האם מותר להשתתף בביקור כאשר בד"כ נוכחים שם אני ורעייתי וילדנו , וכן האם מותר להשתתף כשכל המשפחה המורחבת והגדולה מתכנסת?
בברכה

תשובה

 

 

אבל אסור בשמחה ובהשתתפות בהתכנסויות לשם שמחה. וע"כ מסיבות אפילו משפחתיות - אסורות פרט ליוצאים מן הכלל, אבל פגישות משפחתיות שאינן לשם שמחה ושעשוע אלא לחיזוק הדדי בתוך המשפחה ולשמירת קרבה הדדית אינן לשם שמחה וע"כ הוא מותר בהן.

הרב יעקב אריאל |