בחירת מקום קבורה

שאלה

נשאלתי ע"י אישה מבוגרת, האם היא יכולה להעדיף להיקבר ליד
אביה ולא ע"י בעלה? (היא הייתה נשואה בשלום למעלה מ 50 שנה)

היא חושבת שע"י קבורה ליד אביה תחסוך טרחה והוצאות לבניה
כי בעלה קבורה במרחק גדול ממנה ורוב ילדיה האם יש הבדל
בדין לכך שמקום קבורת בעלה הוא בא"י , והיא כעת גרה בחו"ל?

תשובה

הענין תלוי בהחלטתה.
אך בכך שהיא מעדיפה להיקבר ליד אביה עלול מישהו לחשוכ
בטעות(!) כאילו יש בלבה על בעלה (והרי אין הדברים כן). ולכן
אפשר להציע לה שתקבר ליד בעלה, ולאחר השנה הראשונה בהם
יעלו הבנים לקברה במיוחד, יקבעו הבנים יום אחד לעליה לקבר
הוריהם ובכך תימנע מהבנים טירחא גדולה.אין צורך להרבות בביקור
קברים אפשר לצמצם את הביקורים.

 

הרב יעקב אריאל |