אבל כש"ץ ביום העצמאות ויום ירושלים

שאלה

כבוד הרב,
מובא בהלכות אבלות שאבל לא יעבור לפני התיבה בשבתות וימים טובים (למנהגי האשכנזים) וכן בחול המועד וכן במוסף בראש חודש (ויש שנהגו כל תפילות ראש חודש). לגבי יום העצמאות ויום ירושלים לא מצאתי התייחסות בספרים שחיפשתי - בין מצד שאלו חגים חדשים או שהספרים נכתבו על ידי מי שלא מכיר בחגים אלו. 

מה יהיה הדין בימים אלו לגבי תפילה כש"צ לאבל, בהתייחס לתפילות השונות (כגון ערבית ליל העצמאות שהיא החגיגית יותר)?

תשובה

מן הראוי שלא יעבור כש"צ.

הרב יעקב אריאל |