אבל בתור חתן תורה

שאלה

האם לאבל על או"א מותר להיות חתן תורה?

 

 

 

תשובה

לא מצאתי בפוסקים שדנו לגבי קביעת אבל כחתן תורה. וכתבו
האחרונים (מ"ב – סי' תרסט ס"ק ח) שמותר לו להשתתף
בסעודת חתן תורה מפני שהיא כסעודת סיום ואף הוא סיים עם כל
ישראל את התורה.אולם אין מכאן ראיה לעניין חתן תורה עצמו. ועל
כן נראה שמן הראוי שאבל לא יהיה חתן תורה, אא"כ הוא חתן תןרה
קבוע בהיותו רב או שמינויו לחתן נקבע עפ"י נדבותיו לבית כנסת.

הרב יעקב אריאל |