אבלות על סב

שאלה

בס"ד
האם נכד צריך לנהוג מנהגי אבילות כל שהן על הסב?

והאם נהגו כך בפועל? האם יש מצוות כיבוד סב ככיבוד אב ואם?

תשובה

נכד אינו צריך לנהוג מנהגי אבלות על סב. חוץ מהשבוע הראשון עד
שבת ולפי מנהג ספרד כל השבעה רק בנוכחות האבלים יש ואמו
מבקשת ממנו לומר קדיש אם הסב השאיר רק בנות

 

 

 

הרב יעקב אריאל |