אבלות- גילוח לקראת ר"ה

שאלה

האם ראש השנה מבטל אבילות של שלושים על אביו ואמו (לאשכנזים)? (הפטירה היתה בג אלול והשאלה היא האם מותר להתגלח לקראת ר"ה).
עיינתי קצת בהלכה וראיתי שהאבלות של השלושים מתבטלת אבל עדיין לגבי גילוח צריך לחכות לגערה.
אני שואל האם כשיש זיפים [אצל מי שבד"כ מתגלח] נוכל להחשיב זאת כגערה ולהתיר להתגלח בערב ר"ה. כי שלושה שבועות ללא תגלחת יוצרים זיפים ויש מקום גדול להחשיב זאת כשיעור גערה.

תודה ושנה טובה.

תשובה

אכן מי שנוהג להתגלח כל יום יש כבר גערה אחרי כמה ימים אלא 

שאין דין גערה פחות מל' יום ולכן תוכל להגלח רק לכבוד יוהכ"פ 

זמן גערה בתספורת הוא ג' חדשים מהתספורת האחרונה

הרב יעקב אריאל |