חלוקת כספי מעשר עני 

מאת: 19:16 אורך הסרט: דקות

שיעור שהעביר מר ישראל ליבמן מנכ"ל ארגון מקימי, בכנס השנתי של מכון התורה והארץ