סמכות רב עיר ביחס לרבנות הראשית ולרבנים אחרים - הרה"ג אריה שטרן

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 30:46 דקות

שיעור שהעביר הרה"ג אריה שטרן באירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

חמץ, מצה וביכורים - חלק א'

חמץ, מצה וביכורים - חלק א'

הפסד וטומאה בתרומה  - חלק א'

הפסד וטומאה בתרומה - חלק א'

ישיבת בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים