כיצד להשיב לשואל שאינו מקפיד על ההלכה? - הרה"ג מיכה הלוי

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 30:06 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

תקיעת שופר בשבת במקדש ובמדינה

תקיעת שופר בשבת במקדש ובמדינה

את העני עמך לשנת מעשר עני

את העני עמך לשנת מעשר עני

גבורה ואמונה ארץ ישראלית

גבורה ואמונה ארץ ישראלית