אתגרי הרבנות בדורנו - מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 18:31 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

יציאת מנהיג מארץ ישראל

יציאת מנהיג מארץ ישראל

השמחה בחמשה-עשר באב

השמחה בחמשה-עשר באב

פירות שחנטתם מוקדמת - חלק ב'

פירות שחנטתם מוקדמת - חלק ב'