אתגרי הרבנות בדורנו - מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 18:31 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

סיבה למסיבה

סיבה למסיבה

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק א'

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק א'

שאלת גשמים לתייר

שאלת גשמים לתייר