נתינת כשרות מהדרין לפירות כלאיים

מאת: הרב אריה שטרן אורך הסרט: 40:29 דקות

ראש מכון הלכה ברורה ירושלים
הכנס השנתי הכ"ג למצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשע"ב