העתקת עץ פרי

מאת: משה הרשטיק אורך הסרט: 3:29 דקות

האם קיימת חובה למנות שנות ערלה מחדש כאשר מעתיקים עץ פרי?