הלכות ערלה חלק 5

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 13:03 דקות

מוטי שומרון על הלכות ערלה

מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום