הלכות ערלה חלק 4

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 17:57 דקות

מוטי שומרון על הלכות ערלה

מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום