הלכות ערלה חלק 3

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 21:23 דקות

מוטי שומרון על הלכות ערלה

מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום