כפר דרום היסטוריה

מאת: אורך הסרט: 07:20 דקות

סיפורו של כפר דרום מזמן התלמוד עד הקמת גרעין צופיה תש"ן