שיעורים מתוך הכנס השנתי של מכון התורה והארץ

שיעורים מתוך הכנס השנתי של מכון התורה והארץ

שיעורים מתוך הכנס - בסימן "ואכלו בשעריך ושבעו" - שנת מעשר עני. בכנס עסקו בנושא 'ההיבט החברתי במעשר עני', במצוות מעשר עני בימינו ובמצוות צדקה, וב'בעלי חיים במדע ובהלכה'.

מערכת למעשה | אדר תשע"ח

   

1. חיוב מעשר עני ואופן נתינתו בימינו - שיעור מפי הרב יעקב אריאל

2. הפתרונות למעשר בחברה תעשייתית - הערמה או לכתחילה - שיעור מפי הרב אביעד שמילה

3. חלוקת כספי מעשר עני - שיעור מפי מר ישראל ליבמן מנכ"ל ארגון מקימי

4. נתינת מעשר עני - סקירה היסטורית - שיעור מפי הרב נתנאל אוירבך

5. וחי אחיך עמך - מדיניות חברתית כביטוי לעקרון האחווה - שיעור מפי הרב עזריאל אריאל

6. סקירה מקצועית - עקרונות בטיפוח עופות - שיעור מפי מר יואב איתן מקבוצת יבנה

7. כשרות עוף הבראקל - שיעור מפי הרב יהודה עמיחי

8. הרפורמה בענף הלול - רווחת העוף מול כלכליות הענף - שיעור מפי הרב דוד אייגנר

9. חידושים בחקלאות ובהלכה - שיעור מפי האגרונום מוטי שומרון