מניצן תצא תורה

מניצן תצא תורה

בהנהגת רבה של קהילת גוש קטיף, הרב יגאל קמינצקי, מוקם בימים אלה כולל שיעסוק בהלכות מדינה וציבור וינפיק ניירות עמדה מתוך עולם התורה עבור קובעי המדיניות.

ערוץ 7 | י"ח אב תשע"ה

  הרב יגאל קמינצקי | צילום: יוני קמפינסקי

בישיבת 'כיסופים' שבניצן מוקravigalם בימים אלה כולל חדש בהנהגתו של רבו של גוש קטיף, הרב יגאל קמינצקי, המספר ביומן ערוץ 7 על המיזם שיאחד לימוד של מצוות התלויות בארץ לצד הלכות מדינה.

הרב קמינצקי מספר על המיזם החדש שמאחוריו עומד מכון התורה והארץ, ומציין כי שני תחומים עיקריים יילמדו בו: "תחום אחד של מצוות התלויות בארץ, ומסגרת נוספת, חדשנית יותר, של לימוד הלכות מדינה. נלמד הלכות מלכים לרמב"ם כסדר, והכוונה היא להוציא פירוש כפי שהוצאנו בשעתו על השמיטה בספר של הרב קוק".

"המגמה שלנו היא לא רק ללמוד את העניין ולהוציא תורה כתובה בעניין, אלא גם ליצור קשר עם אנשי מקצוע במדיניות ומנהל כדי שבסופו של דבר נוכל לראות איך מוציאים לפועל מדינה על פי ערכי וחוקי התורה בהתאמה לעולם המודרני, שהדברים יהיו אקטואליים ורלוונטיים, חיים ונושמים".

באשר לחשש הזוכה לתשומת לב תקשורתית לא מעטה, החשש בציבור הישראלי ממדינת הלכה, אומר הרב קמינצקי כי אכן "דברים צריכים להיעשות מתוך הסברה, אבל ברגע שמציגים עמדה רצינית, מבוררת אקטואלית וברורה חייבים להתייחס אליה. אנחנו מאמינים שיש לתורה היגד בכל תחום, ורק צריך רק לראות איך מוציאים את הדברים אל הפועל מבית המדרש. זה יתרחש מתוך שיתוף פעולה עם מומחים מהשורה הראשונה באקדמיה, נראה איך להוציא דברים נגישים וברורים לכל אחד שיוכלו להופיע בציבוריות הישראלית".

הרב קמינצקי מציין בדבריו כי עד כה נעשו פעולות רבות בכיוון זה על ידי מכונים רבים וחשובים כמו מכון התורה והארץ, מכון פועה, מכון צומת, מכון כתר ואחרים, "אנחנו נתמקד בתחום של מדעי המדינה, כדי לראות איך מנהלים מדינה לפי ההלכה ואנחנו מקווים שבית המדרש הזה יוכל להעלות את הסוגיה לרמה הציבורית".

ומה לגבי המקדש, סוגיה המטרידה וכמעט מבהילה חלקים ניכרים מהחברה בישראל? הרב קמינצקי משיב ומבהיר כי הוא אינו סבור שכעת הולכים לעסוק בבית המקדש. "נעסוק בסוגיות של מדעי המדינה, איך מדינה צריכה להתנהל. אני מעריך שבעקבות הגירוש מגוש קטיף נדון בדברים שהם פועל יוצא של הגירוש כמו יחסי רוב ומיעוט, זכות הקניין, זכויותיו של עם ישראל וזכותו של כל אחד ואחד, האם ניתן לרמוס את המיעוט בניגוד למוסר להלכה ולערכים וכו'".

את יעדיו של בית המדרש החדש מסכם הרב קמינצקי בשאיפה להנפקת ניירות עמדה בסוגיות המונחות על סדר היום הציבורי בישראל לטובת קובעי המדיניות, חברי כנסת ושרים. "אנחנו רוצים שהמקום הזה יהפוך לקתדרה שתעסוק בסוגיות הללו.

"עד היום לכל הצעת חוק יש לוביסטים שמקדמים אותה וגופים שונים, בדרך כלל מהשמאל, שעוסקים בסוגיה חוקרים ומציגים את נקודת המבט שלהם. הייתי רוצה שכל סוגיה מרכזית שעולה תקבל גם נייר עמדה מתוך מבט של תורה עם נתונים שנברר אותם ואני מאמין שזה ישנה את השיח הציבורי".