איש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

איש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א צילום: דוד טחובר

שיעורים מתוך כנס ההוקרה לכבוד הרב יעקב אריאל שהגיע לגבורות. הכנס התקיים בבית הכנסת הגדול ברמת גן במעמד הרב הראשי לישראל, רבני ערים וראשי ישיבות, שרים, חברי כנסת, משפחתו המורחבת של הרב תלמידיו ומוקירי פועלו.

מערכת למעשה | כסלו תשע"ז

  

1. סמכות רב עיר ביחס לרבנות הראשית ולרבנים אחרים - שיעור מפי הרה"ג אריה שטרן

2. הנהגת משה והנהגת אהרון בפסיקה רבנית - שיעור מפי הרב אליהו בלומנצוויג

3. "לא תגורו" בשאלות ציבוריות - שיעור מפי הרה"ג שמואל אליהו

4. פסיקה רבנית בקהילה מעורבת - השיעור מפי רב נח ויז'ונסקי

5. כיצד להשיב לשואל שאינו מקפיד על ההלכה? - שיעור מפי הרה"ג מיכה הלוי

6. הנהגות ופסיקות מתורת רבנו הרב יעקב אריאל - שיעור מפי הרב יהושע שפירא

7. אתגרי הרבנות בדורנו - שיעור מפי מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

8. הרבנות הראשית לישראל - "מרבנות קהילות לרבנות קהל" - שיעור מפי הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א

9. התוועדות - סיום כנס "איש על העדה" בהשתתפות הרב יעקב אריאל, הרב יהושע שפירא, יצחק מאיר