ניקוי ירק עלים ללא גידול מיוחד למניעת חרקים, ב'סטרילי'

 ניקוי ירק עלים ללא גידול מיוחד למניעת חרקים, ב'סטרילי'

לאחרונה התפרסם מחקר על שיטות ניקוי של ירק עלים המשווק ללא פיקוח מחרקים ומריסוסים, לאחר השרייה בתרכיז לשטיפה ניקוי וחיטוי של פירות וירקות המכונה 'סטרילי'. תוצאות הבדיקות שלנו מעידות על כך שישנם חרקים שאינם יורדים בשטיפה באמצעות חומר הניקיון הנ"ל.

רבני כושרות, והרה"ג יעקב אריאל | כ"ד אדר ב תשע"ד

 

בדיקת תרכיז 'סטרילי' ע"י 'כושרות'

לאחרונה התפרסם מחקר על שיטות ניקוי של ירק עלים המשווק ללא פיקוח מחרקים ומריסוסים. תוצאות המחקר התירו את השימוש בירק עלים מן השוק לאחר השרייה בתרכיז לשטיפה ניקוי וחיטוי של פירות וירקות המכונה 'סטרילי'.

אנו במעבדת "כושרות" בודקים מזה כמה שנים ירק עלים המפוקח מחרקים וירק עלים שאינו מפוקח מחרקים.

מלאכת בדיקת ירק העלים היא מלאכה ייחודית המצריכה מומחיות רבה, כפי שכותב המשנה ברורה סימן תע"ג ס"ק מב':  "אכן כתבו, שבמין חזרת (הינו שאלאטי"ן) מצוי מאוד בימי הפסח תולעים קטנים שאינם ניכרים לחלושי עין, על כן מי שאין לו אנשים מיוחדים בעלי יראה שיבדקנו כראוי, טוב יותר ליקח תמכא (שקורין חריי"ן)... כי חלילה להיכשל בלאו משום קיום מצות עשה דרבנן"

 

תוצאות הבדיקות שלנו מעידות על כך שישנם חרקים שאינם יורדים בשטיפה באמצעות חומר הניקיון 'סטרילי', כמו"כ בתקופות רבות בחלק גדול מירקות העלים מצוי זבוב המנהרות הנמצא בתוך עובי העלה. ואינו ניתן להסרה בשטיפה. גם הרבנות הראשית לישראל וועדי כשרות שונים פרסמו שע"פ בדיקות שלהם החומר לא יעיל בהסרת כל סוגי החרקים.

כמובן שהחרקים האסורים באכילה הם חרקים הנראים בעין אנושית.

בנוסף מצאנו שעל ירק עלים מן השוק ישנם פעמים רבות שאריות חומרי הדברה בכמויות גדולות מעל התקן המותר, בשל הגידול ללא פיקוח מסודר.

חשוב לדעת שע"פ נהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל מותר לשווק ירק עלים תחת החותמת: "ללא חרקים" גם כשיש בו כמות חרקים היורדת בהשרייה ושטיפה אחת.

 

המלצתנו לציבור לרכוש ירקות עלים מחברות מוכרות ומוסמכות הנקיים משאריות חומרי הדברה. (רשימה ניתן למצוא באתר האינטרנט של "כושרות") בירקות עלים אלו, די  בהשריה במי סבון ובשטיפה אחת תחת זרם מים.

יאכלו ענוים וישבעו!

 

מכתב הרה"ג יעקב אריאל בנושא

בס"ד, ניסן תשע"ד

לכל מאן דבעי,

לפני כשבועיים התפרסמה ידיעה שכאילו, לדעתי, ניתן להשתמש ב"סטרילי" כחומר אלטרנטיבי לניקוי ירקות עלים, במקום הצורך לקנות ירקות מושגחים ומפוקחים מחרקים. 

ידיעה זו לא נעשתה על דעתי.

אמנם הביאו בפני דוגמאות של ירקות שנוקו בחומרים שונים, וכן בתרכיז סטרילי, אולם לא הורנו דבר להלכה כללית בנושא.

הנושא טעון בירור מקיף ויסודי בחרקים שונים, ובייחוד שהובאו בפני ממצאים ממקורות שונים שבהם הוכח שאפילו לאחר מספר שטיפות בחומר הנ"ל נמצאה נגיעות בירקות.

בינתיים רק ירקות מפוקחים ומושגחים בטוחים בצורה ודאית.

כמו כן יש להשתדל לקנות ירקות שנמצאים תחת פקוח מעבדה שאין בהם שאריות חומרי הדברה.

 

ravArielSignature