פגישות רבני מרכז 'תורה ומדינה' עם מומחים שונים

פגישות רבני מרכז 'תורה ומדינה' עם מומחים שונים

במסגרת השאיפה להפצת העקרונות העומדים בבסיס מרכז תורה ומדינה והרחבת מקורות הידע, נפגשו רבני מרכז תורה ומדינה עם מומחים שונים בתחומם על מנת להיוועץ ולקדם את המרכז בקרב הציבור הישראלי.

| כ"ז חשוון תשע"ו

רבני "מרכז תורה ומדינה" נועדו עם שלל דמויות מפתח בענייני תורה ומדינה, בכדי להיוועץ ולדון עמם אודות הובלת "מרכז תורה ומדינה" ועל מנת לשמוע הדרכותיהם ורעיונותיהם להמשך פעילות המרכז.

מרכז תורה ומדינה הוקם על ידי מכון התורה והארץ במטרה ללמוד, לחקור ולפתח את המבט התורני-הלכתי על ניהול מדינה וחיים לאומיים בארץ ישראל.

בין האנשים עמם נפגשו רבני המרכז נמנו: 

הרב נפתלי בר אילן - מחבר סדרת הספרים "משטר ומדינה בישראל על פי התורה" ורב שכונת מערב רחובות

* הרב יהודה זולדן - מרצה בנושאי הלכה וכיום מפקח מרכזי על הוראת תלמוד תושבע"פ בחינוך הדתי 

ד"ר אסף מלאך - המנהל האקדמי ואחד ממקימי המכללה למדינאות יהודית

 

פגישה עם הרב יהודה זולדן, מרצה בנושאי הלכה וכיום מפקח מרכזי על הוראת תלמוד תושבע"פ בחינוך הדתי.  

בפגישה נדונו והוחלטו מספר עניינים, ביניהם הנגשת הידע לכלל הציבור, העמקת הבקיאות בענייני תורה ומדינה הן בתה"ך ובכתובים והן במדעי המדינה, עשייה ציבורית בתחומי הרווחה ועוד.

 

תמונות מהמפגש: 

 zoldan1

 

zoldan3

 

  

פגישה עם ד"ר אסף מלאך, המנהל האקדמי ואחד ממקימי המכללה למדינאות יהודית.

הפגישה עסקה בשאלת התורה אל מול המדינה. היכן תחומים אלו משיקים והיכן יש צורך לנקוט עמדה על פי אחד מהתחומים הנ"ל. האם ניתן להגיע לאמירה תורנית ברורה במציאות המדינית כיום? האם אנשי שטח מעוניינים לשמוע את דבר ההלכה בנושאים הרלוונטים להם?

 

תמונות מהמפגש:  

malach

malach1