משפט התורה

שכירות דירה כהלכה

הרב עדו רכניץ
לאחרונה, דנה הממשלה בחוק שכירות הוגנת. במאמר זה נעסוק בכמה עניינים מרכזיים בחוזה שכירות דירה, וזאת, דרך הבאת דוגמאות לסעיפי חוזה על פי ההלכה והחוק

הדמים מודיעים - מחיר העסקה כגורם בפרשנות החוזה

הרב הלל גפן
דבר מצוי הוא שהמוכר והקונה נחלקים בשאלה מה כלול במכירה ומה אינו כלול בה. מובן שלכתחילה רצוי מאוד לפרט את הדברים הכלולים במכירה, כדי להימנע מוויכוחים בעתיד. כאשר בכל אופן מתעורר ויכוח בעניינים אלו, אזי הולכים בראשונה אחר המנהג או אחר לשון בני אדם. השאלה שבפנינו היא אם סכום המקח מוכיח מה כלול בו, כאש…

תביעה נגד חברת הביטוח

הרב אריאל בר אלי
מה הדין כאשר אדם תובע את חברת הביטוח על נזקים שנגרמו לרכבי בתאונת דרכים. נציגי החברה הסכימו לשלם באופן מיידי על שבעים וחמישה אחוזים מהנזק ובתנאי שיוותר על רבע מההוצאה, האם ניתן לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט?

מדריך מעשי להתקשרות בין קבלן בניין ובין מזמין עבודה

הרב אלעזר גולדשטיין
חוזה קבלנות בניין עוסק בעבודה עתידית ונתון להשפעת גורמים רבים שלעיתים קשה לצפות אותם. על כן צריך להגדיר מנגנונים של פיקוח, וכן יש להגדיר בבירור כיצד להתמודד עם שינויים שמתרחשים לאחר חתימת החוזה. המדריך המעשי יתמקד במשמעות הזיקה המשפטית שבין קבלן ובין לקוח, לעומת התקשרות בין עובד ובין מעסיק. נדון בת…

'דירות רפאים' בארץ ישראל

הרב טל כהן
לאחרונה רווחת תופעה בקרב יהודי חו"ל, הרוכשים דירה בארץ ישראל לביקור לתקופות קצרות במשך השנה, אולם בשאר ימות השנה הדירה נשארת ריקה מאדם. האם אנשים אלו מקיימים בכך את מצוות ישוב ארץ ישראל? במאמר שלפנינו דן המחבר בהגדרתה של מצוות יישוב ארץ ישראל ומכך משליך ליחס ההלכה ל'דירות רפאים'.

מסייע בפעולת סירוס בעלי חיים

הרב יהודה הלוי עמיחי
סטודנט לוויטרינריה מתמחה אצל וטרינר מומחה. חלק מתפקידי הסטודנט הם לתאם את הפגישות עם בעלי החיות לצורך סירוס ועיקור וכן להניח לפני הווטרינר את כלי הניתוח. האם מותר למתמחה להניח כלים אלו לפני הווטרינר? במאמר שלפנינו דן המחבר באיסורי 'לפני עיוור' ו'מסייע' הכרוכים בשאלה זו.

תורת המשפט האזרחי במשנת הרמב"ם

הרב רצון ערוסי
יש במשנת הרמב"ם הלכה ייחודית בדיני השומרים. באותה הלכה קבע הרמב"ם שגם בנסיבות שבהן דיני השומרים שנאמרו בתורה אינם חלים, הרי כל שיש פשיעה, השומר יחויב מכוח דיני נזיקין. לפי הרמב"ם, הלכה זו מלמדת שני דברים: 1) שלדיני השומרים בהלכה יש יתרון על פני דיני השומרים בחוק. 2) שלעולם אין עניין לאקוני במשפט הת…

חיוב ממוני בגין נשיכת כלב בזמן הזה

הרב אריאל בראלי
כאשר כלב נשך אדם והזיק לו, האם מחויב בעל הכלב לשלם לנפגע? באופן פשוט היה נראה שהתשובה לשאלה זו היא פשוטה – כן. אולם, האם תשובה זו נכונה גם בדיני התורה?

האם שבט לוי וכל מי ש'תורתו אומנותו' פטורים מגיוס לצבא?

הרב יגאל קמינצקי
ייחודו של המאמר הוא בעיסוק בסיבת הפטור העולה מדברי הרמב"ם שכל מי ש'תורתו אומנות' פטור מגיוס חובה. האם יש הבדל בין מלחמת מצווה למלחמת הרשות? האם הפטור של הרמב"ם הוא לכלל ישראל או רק לכוהנים וללויים? בשאלות אלו ועוד דן המחבר ומגיע למסקנה מעניינת אודות הגדרת הפטור 'תורתו אומנותו'.

שכר עדים

הרב דניאל כ"ץ
תופעה שכיחה היא,[1] שעדים מגיעים לבית דין להעיד לטובת אחד הצדדים או שבית הדין מזמן אותם כדי למסור מידע חדש על המקרה שנידון בו. לעתים עדים אלו תובעים שכר על הגעתם, ויש לשאול: מהם כללי תשלום השכר במקרים אלו?

תוקפה של עסקה בטלפון

מכון כתר
במקרה שהמוכר והקונה סיכמו על העסקה בשיחת טלפון בלבד, ולא נעשה שום מעשה מצד הקונה, האם יש כאן קניין והאם העסקה נגמרה? נראה שנידון זה נתון במחלוקת בראשונים ובפוסקים, כדלקמן.

תוקפה ההלכתי של 'ועדת העיזבונות'

הרב יעקב הילדסהיים
התייחסות ההלכה לכספי עזבונות, האם ניתן להסיק שהיורשים ויתרו עליהם או שמא לא ואז יש חשש לגזר, מה התוקף שיש לצוואות מדין תורה?

הגנת הצרכן בהלכה: מקח שיש בו מום או חיסרון

הרב אהרן פלדמן
התורה אוסרת שני סוגי אונאה: אסור לצער בדברים ובאונאת ממון במאמר זה נדון במקרים שבהם הקונה קיבל מוצר שטיבו ירוד או שיש בו מום. נעסוק בהגדרת סוגי המומים, וכן בהשלכות של עסקה שבה המוצר פגום או שאינו תואם את ההזמנה

מינוי רב ומורה הוראה כשאינו בן ארבעים שנה

הרב אהוד אחיטוב
'בן ארבעים לבינה'– האם ההלכה מגבילה את גיל מורה הוראה? במאמר זה מחבר המאמר מתייחס למעמדו של מורה הוראה שנתמנה לתפקיד בגיל צעיר.

קנה דשן בקניין 'סיטומתא' ואחר כך נמכר בטעות לאחר

הרב יעקב הילדסהיים
חבר מושב קנה דשן כימי במחסן הכפר וחתם על הטופס המיועד לכך, אולם נבצר ממנו לקחת את הדשן כיוון שהיה זה סמוך לשבת. ביום ראשון הקדים חבר אחר וקנה את כל הדשן, מבלי שידע שזה כבר מכור לראשון. למי קנוי הדשן?מאמר זה דן בתשובת הרב יעקב אריאל שליט"א בנושא ובדין קניין 'סיטמותא'.

חיפוש נעדרים בכנרת ביום טוב שביעי של פסח

הרב רמי ברכיהו
האם מותר להמשיך חיפושים אחר נעדרים תוך שימוש באמצעים מיוחדים, כגון רחפנים ומערכות מחשוב ואיתור, כאשר הסיכויים למצאם חיים קלושים.

גיוס נשים לצבא

הרב צבי סגרון
עם הקמת מדינת ישראל והקמת צבא ההגנה לישראל עלתה על הפרק שאלת גיוס נשים לצבא. המאמר שלפנינו סוקר בצורה בהירה את המקורות הראשוניים אודות השתתפות נשים בלחימה; מבחין בין סוגים שונים של לחימה ודן באפשרות השתתפותה של אישה בסיוע ללוחמים.

משפט התורה על נהג שרצח נפש או חבל והזיק בתאונת דרכים

הרב רצון ערוסי
מה התייחסותה של התורה לנהג שהרג, פצע או הזיק בתאונת דרכים? האם חוקי התורה ישימים כיום? במאמר שלפנינו דן המחבר ביחס התורה לאדם הרוצח או מזיק את חבירו – מה ההבדל בין הריגה לרציחה? מה ההגדרה של רוצח בשגגה ובזדון?

הרב אריאל בראלי
מהו מעמדו של רב ומורה הוראה לציבור שכשל בעבירה? המאמר שלפנינו עוסק במקרה בקהילה בחו"ל שהתגלה כי רב הקהילה עובר על איסור 'לא תתורו' בגלישה באתרים שאינם צנועים. הרב הודה בעבירה זו וחברי הוועד מתלבטים בהמשך דרכו.

תשלומי נזק לדבר שאינו בר תיקון

הרב אריאל בראלי
מה היא עמדת ההלכה במקרים שאדם גורם לזולתו נזק שאין אפשרות לתקנו? האם צריך לשלם מחיר מלא או את אומדן הנזק?
הקודם   1    2    3    4    5    הבא