ראש עיר תחת כתב אישום ימשיך לכהן בתפקידו?

ראש עיר תחת כתב אישום ימשיך לכהן בתפקידו?

ראש מכון ההלכה כושרות, הרב אליקים לבנון: "לא קיים כל פסול בעובדה שראש עיר תחת כתב אישום ימשיך לכהן בתפקידו"

| כסליו תשע"ד

עוד מדגיש הרב לבנון מדגיש כי: "אדם שהוגש נגדו כתב אישום, אך יודע שהוא נקי רשאי להציג מועמדותו לכתחילה לתפקיד שיש בו שררה דוגמת ראשות עיר".

לפחות על פי דין ההלכה לראש העיר שלמה לחיאני ישנן סיבות טובות להיות רגוע. הרב אליקים לבנון ממכון 'כושרות' המשתייך לפורום הרבנים 'חותם' יוצא נגד החלטת בג"צ הדורשת מלחיאני להתפטר מתפקידו בשל ההחלטה להגיש כנגדו כתב אישום. בדבריו מדגיש הרב לבנון כי על פי דין תורה לא חלה על נבחר ציבור הממונה ישירות בידי הציבור חובה להתפטר. הרב לבנון: "נבחר ציבור" שואב את כוחו מן הציבור ולא מגורמים ממנים ולכן ציבור רשאי לבחור ממונה בעל שררה לעצמו, גם אם אינו עומד בקריטריונים המוטלים על הגורם הממנה (בג"צ) לבודקם". בנוסף מדגיש הרב לבנון כי: "כל הפסולים מלהתמנות לתפקידי שררה הם אנשים שהעידו עליהם בבית דין, ונפסלו ע"י בית הדין. כך למדנו בהלכות פסולי עדות, מדובר דווקא באדם שהעידו עליו שעבר עבירה ונתקבלה העדות. וכן גנב וגזלן , ודאי שאין מדובר בחשוד, אלא במי שהעידו עליו ופסלוהו".

עוד מדגיש הרב לבנון כי: "לא פעם המשטרה והפרקליטות מחליטים להגיש כתב אישום כנגד אדם ובסופו של דבר הוא יוצא זכאי. אם כן, אף אם הוגש כתב אישום נגד החשוד לא ברור שאכן הוא פסול מלכהן במשרה שיש בה שררה". הרב לבנון מסכם את דבריו באומרו כי: "ציבור רשאי לבחור גם באדם שאינו עומד בקריטריונים בהם מחוייבים מי שממנה אדם. חשוד, אף שהוגש נגדו כתב אישום רשאי לקבל מינוי מגורם ממנה כל עוד לא הורשע ויצא חייב בדינו. קל וחומר שציבור רשאי לבחור בו לתפקיד שיש בו שררה. אדם שהוגש נגדו כתב אישום, אך יודע בעצמו שהוא נקי ללא רבב, רשאי להציג מועמדותו לכתחילה לתפקיד שיש בו שררה דוגמת ראשות עיר. אולם אם יודע שדבק בו רבב, גם אם יתכן שאין ברבב זה כדי להרשיעו בדין, מן היושר והצדק המוסרי, שלא יציג מועמדותו לתפקיד שיש בו שררה. זו אינה חובה, אך בהחלט "מדה טובה".