הרב אריאל: "לא ייתכן שיגבילו את חופש הביטוי לרבנים"

הרב אריאל: "לא ייתכן שיגבילו את חופש הביטוי לרבנים"

הדברים נאמרו בעקבות הצעת החוק שמקדמת השרה לבני בתאום עם סגן השר הרב בן דהן, שתמנע מרבנים להתבטא נגד מדיניות הממשלה. "כל חברה בריאה בנויה מהמתח בין האידאל והריאל והדבר מפרה ומקדם את החברה"

הרה"ג יעקב אריאל | אדר תשע"ד

"מנהיגות רוחנית מציגה בפני החברה  אידיאלים נעלים יותר. היא אינה משלימה עם המציאות הריאלית. אם תעשה כן, היא מועלת בשליחותה. תפקידה של מנהיגות רוחנית לבקר את הנורמות החברתיות, התרבותיות, המדיניות והמוסריות". דברים אלה אומר רב העיר רמת גן, הרב יעקב אריאל, בעקבות הצעת חוק שמקדמת שרת המשפטים, ציפי לבני בתאום עם סגן שר הדתות, הרב אלי בן דהן.  

על פי תזכיר החוק רבני ערים יהיו מנועים מלהעביר ביקורת על מדיניות ממשלתית, וכך לדוגמה ייאסר על רבני ערים לומר בדרשה בבית הכנסת כי מדיניות הממשלה בעניין עובדים זרים מנוגדת להלכה, או כי הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בחיפה הינה עבירה. בנייר עמדה המפורסם בימים אלה על ידי התנועה למשילות ודמוקרטיה נכתב כי: "הוראה זו חותרת תחת תפקידם של רבני ערים שעליהם לתת תשובות וחוות דעת בענייני הלכה ולפעול לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות. רב עיר שיישאל האם לדעתו המדינה פועלת כהלכה, יעמוד במצב בלתי אפשרי בו מתיחת ביקורת על המדינה תיחשב עבירת משמעת ופסיקה בניגוד להלכה תהיה מנוגדת הן למצפונו והן לתפקידו על פי חוק". דבר נוסף אותו מבקש החוק לשנות הוא כי יתאפשר ליועץ המשפטי לממשלה, בהחלטה מנהלית שטרם עמדה במבחן שיפוטי כלשהוא, להוביל להשעיית רב מכהן ולפגיעה במעמדו.

הרב אריאל מדגיש כי: "אמנם רב חייב לשמור על התבטאות ראויה וחייב להיות מופת לחברה בסגנון דיבורו, אולם לא ייתכן שיגבילו את התבטאויותיו של רב בישראל, או שיאסרו עליו שימוש באמצעים מודרניים להפיץ את רעיונותיו, הגוף היחיד שיכול לבקר את הרב הוא הרבנות הראשית  לישראל ". לדברי הרב אריאל: "הנביאים ביקרו את השלטון. חכמי ישראל בכל הדורות,  למרות שלא היו נביאים, המשיכו במסורת זו ולא שימשו חותמת גומי לפרנסים. כל חברה בריאה בנויה על המתח שבין האידיאל והריאל, שבין אנשי הרוח לאנשי המעשה. מתח זה מפרה ומקדם את החברה", מסביר ראש פורום חותם, הרב אריאל ומוסיף לסיום כי, "זו משימתה של הרבנות בישראל. היא רואה את עצמה המשך של המנהיגות הרוחנית מדורי דורות. החברה צריכה להיות מעוניינת ברבנים שאינם שוקטים  על השמרים, אלא מתסיסים את החברה ושואפים לתקנה ולהעלותה".