כלכלה ומשפט

שכר עדים

הרב דניאל כ"ץ
תופעה שכיחה היא,[1] שעדים מגיעים לבית דין להעיד לטובת אחד הצדדים או שבית הדין מזמן אותם כדי למסור מידע חדש על המקרה שנידון בו. לעתים עדים אלו תובעים שכר על הגעתם, ויש לשאול: מהם כללי תשלום השכר במקרים אלו?

תוקפה של עסקה בטלפון

מכון כתר
במקרה שהמוכר והקונה סיכמו על העסקה בשיחת טלפון בלבד, ולא נעשה שום מעשה מצד הקונה, האם יש כאן קניין והאם העסקה נגמרה? נראה שנידון זה נתון במחלוקת בראשונים ובפוסקים, כדלקמן.

תוקפה ההלכתי של 'ועדת העיזבונות'

הרב יעקב הילדסהיים
התייחסות ההלכה לכספי עזבונות, האם ניתן להסיק שהיורשים ויתרו עליהם או שמא לא ואז יש חשש לגזר, מה התוקף שיש לצוואות מדין תורה?

הגנת הצרכן בהלכה: מקח שיש בו מום או חיסרון

הרב אהרן פלדמן
התורה אוסרת שני סוגי אונאה: אסור לצער בדברים ובאונאת ממון במאמר זה נדון במקרים שבהם הקונה קיבל מוצר שטיבו ירוד או שיש בו מום. נעסוק בהגדרת סוגי המומים, וכן בהשלכות של עסקה שבה המוצר פגום או שאינו תואם את ההזמנה

מינוי רב ומורה הוראה כשאינו בן ארבעים שנה

הרב אהוד אחיטוב
'בן ארבעים לבינה'– האם ההלכה מגבילה את גיל מורה הוראה? במאמר זה מחבר המאמר מתייחס למעמדו של מורה הוראה שנתמנה לתפקיד בגיל צעיר.

צדקה ממלכתית (במשנתו של אמו"ר הרב יעקב אריאל)

הרב עזריאל אריאל
"מדינת ישראל היא הקהילה היהודית הגדולה בעולם... היא אינה יכולה להסתפק בתפקיד של קיום מסגרת בטוחה לעם ישראל בלבד. עליה להבטיח גם את איכות החיים החברתית של אזרחיה." מאמר זה סוקר את עמדתו של הרב יעקב אריאל שליט"א ואת מקורותיה בעניין אחריותה החברתית של המדינה לפי תורת ישראל .

ניהול כלכלה עפ"י ההלכה לאור משנתו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א

הרב שלמה אישון
"הנתק שעלול להיווצר חלילה בין המציאות הכלכלית המתהווה לבין תורתנו הנצחית הוא חמור ומסוכן, הוא מסוכן למציאות הכלכלית שעלולה להתערטל מכל ערך רוחני ומוסרי. וסכנה לתורה, חלילה, שעלולה להידחק לקרן זווית ולההיפך לרעיונות מופשטים שאינם ישימים, כביכול, בחיי המעשה." במאמר זה סוקר הרב שלמה אישון נקודות…

קנה דשן בקניין 'סיטומתא' ואחר כך נמכר בטעות לאחר

הרב יעקב הילדסהיים
חבר מושב קנה דשן כימי במחסן הכפר וחתם על הטופס המיועד לכך, אולם נבצר ממנו לקחת את הדשן כיוון שהיה זה סמוך לשבת. ביום ראשון הקדים חבר אחר וקנה את כל הדשן, מבלי שידע שזה כבר מכור לראשון. למי קנוי הדשן?מאמר זה דן בתשובת הרב יעקב אריאל שליט"א בנושא ובדין קניין 'סיטמותא'.

מעמדם ההלכתי של בתי המשפט

הרב עדו רכניץ
מהו יחס ההלכה לבתי המשפט של מדינת ישראל? במאמר זה סוקר הרב עדו רכניץ את שיטתו של הרב יעקב אריאל שליט"א בשאלה זו, תוך השוואתה לעמדתם של פוסקים אחרים

חיפוש נעדרים בכנרת ביום טוב שביעי של פסח

הרב רמי ברכיהו
האם מותר להמשיך חיפושים אחר נעדרים תוך שימוש באמצעים מיוחדים, כגון רחפנים ומערכות מחשוב ואיתור, כאשר הסיכויים למצאם חיים קלושים.

מטבע וירטואלי ('ביטקוין') – האם נחשב מטבע עפ"י ההלכה?

הרב שלמה אישון
ביטקוין (Bitcoin) הינו מטבע דיגיטלי בעל ערך, שאינו בבעלות גוף מרכזי כגון מדינה או בנק. במאמר שלפנינו דן המחבר במעמדו ההלכתי של מטבע זה - האם יהיה איסור ריבית בהלוואה ופירעון של ביטקוין בערכו הנומינלי? האם ניתן יהיה לבצע באמצעות מטבע זה קניין כסף?

גיוס נשים לצבא

הרב צבי סגרון
עם הקמת מדינת ישראל והקמת צבא ההגנה לישראל עלתה על הפרק שאלת גיוס נשים לצבא. המאמר שלפנינו סוקר בצורה בהירה את המקורות הראשוניים אודות השתתפות נשים בלחימה; מבחין בין סוגים שונים של לחימה ודן באפשרות השתתפותה של אישה בסיוע ללוחמים.

משפט התורה על נהג שרצח נפש או חבל והזיק בתאונת דרכים

הרב רצון ערוסי
מה התייחסותה של התורה לנהג שהרג, פצע או הזיק בתאונת דרכים? האם חוקי התורה ישימים כיום? במאמר שלפנינו דן המחבר ביחס התורה לאדם הרוצח או מזיק את חבירו – מה ההבדל בין הריגה לרציחה? מה ההגדרה של רוצח בשגגה ובזדון?

הרב אריאל בראלי
מהו מעמדו של רב ומורה הוראה לציבור שכשל בעבירה? המאמר שלפנינו עוסק במקרה בקהילה בחו"ל שהתגלה כי רב הקהילה עובר על איסור 'לא תתורו' בגלישה באתרים שאינם צנועים. הרב הודה בעבירה זו וחברי הוועד מתלבטים בהמשך דרכו.

תשלומי נזק לדבר שאינו בר תיקון

הרב אריאל בראלי
מה היא עמדת ההלכה במקרים שאדם גורם לזולתו נזק שאין אפשרות לתקנו? האם צריך לשלם מחיר מלא או את אומדן הנזק?

הרבנות הראשית לישראל – מרבנות קהילות לרבנות קהל

הרב דוד לאו
מהו המבט שהתחדש בהקמת הרבנות הראשית? מהו מקור סמכותה? שכתוב מהרצאתו של הרה"ר, הרה"ג דוד לאו שליט"א, בכנס בנושא 'הנהגת הרבנות במדינת ישראל' שנערך לכבודו של מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א.

עריכת דין ברוח ההלכה

רבני 'משפטי ארץ'
עיסוק במקצוע עריכת דין מעורר כמה שאלות הלכתיות. במקורות חז"ל כתוב 'יהודה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדיינין'. פירושים שונים נאמרו למשנה זו, ולפי חלק מהם אפשר להסיק מסקנות בנוגע לנושא דיוננו, והן הבסיס לפסיקה בנושא זה.

דיני הוצאת היתר פנייה לערכאות

הרב הלל גפן
סקירת דיני הוצאת היתר פניה לערכאות כפי שהן כתובות ב'שלחן ערוך', ובחינת השאלות המעשיות בימינו

דיני הוצאת היתר פניה לערכאות – חלק ב'

הרב הלל גפן
סקירת דיני הוצאת היתר פניה לערכאות כפי שהן כתובות ב'שלחן ערוך', ובחינת השאלות המעשיות בימינו - חלק ב'

מערכת המשפט במדינת ישראל - מבט הלכתי תורני

הרב דרור טוויל
יחסי תורה ומדינה מורכבים הם. מערכת המשפט הנוהגת כיום במדינה, משפיעה ביותר על 'השורה התחתונה', על החיים המעשיים בחברה שאנו חיים בה. מהי עמדת התורה על מערכת המשפט במדינת ישראל?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    הבא