מעשר עני ומעשר כספים

מעשר עני שלא ניתן לעניים

הרב יעקב אריאל
כיצד ניתן להציל את הציבור מאיסור גזל מדאורייתא? מחבר המאמר מעלה את הקושיות הנוגעות בקיום המצווה ומציע פתרון אפשרי

מדריך הלכתי לשנת מעשר עני

הרב דוד אייגנר
למרות שבאופן עקרוני שנת תשע"ח היא שנת מעשר עני – אין שלב אחיד בו כל היבולים משתייכים לשנת תשע"ח, אלא הוא משתנה בין שלושה סוגי גידול שונים: פירות, ירקות, תבואה וקטניות.

העדפות אישיות ולאומיות בנתינת צדקה ומעשר עני

הראשל"צ הרה"ג הרב אליהו בקשי דורון שליט"א
למרות החשיבות הרוחנית וההתעלות שבמעשר שני, בשנה השלישית והשישית החיוב לתת מעשר לעני - ללמד שיש לדאוג לעני גם על חשבון השלמות הרוחנית ולו הנעלה ביותר

מיהו עני

הרב שמואל דוד
השנה היא שנת מעשר עני - בהגדרת 'עני' המשנה אומרת "מי שיש לו מאתים זוז, לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני..." כיצד נתרגם למציאות ימינו 'מאתיים זוז'?

מידע יישומי תשרי-כסלו

הרב נתנאל אוירבך
שנת מעשר עני בפתח - מה זה אומר לנו מבחינת מעשית? מחבר המאמר מסביר את עניין תרו"מ ואח"כ מפרט: מה מותר לעשות בגינה ומה לעשות עם ארבעת המינים לאחר החג

'שאלה' בתרומה למנוי ב'בית האוצר'

הרב יהודה הלוי עמיחי
שאלה אדם מנוי ב'בית האוצר' שהפריש תרומות ומעשרות והתברר שהייתה טעות בהפרשה, האם יכול 'להישאל' על ההפרשה? הבעיה היא שמי שמנוי ב'בית האוצר' מקנה אוטומטית ללוי (ע"י 'מכירי לוייה') את המעשר בעת שמפריש ו'קורא שם', ויש לברר: האם יכול המפריש להישאל לאחר שהגיעו התרומות והמעשרות לתעודתם?

איך נותנים מעשר עני בעולם המודרני?

מערכת למעשה
בכנס השנתי של 'מכון התורה והארץ' הוצגה קרן בית האוצר: 13,000 מנויי 'בית האוצר' תורמים כ-700 אלף שקל בשנת מעשר עני.

מתנות לאביונים ומשלוח מנות ממעשר עני

הרב יואל פרידמן
האם אפשר לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות לעני ממעות מעשר עני?

הקנאת מעשר עני בקנין חצר

הרב יעקב אריאל
בדבר הקנאת מעשר עני בקנין חצר, כאשר המשגיח ישמש גם כשכירם של העניים לקנות להם את המעשר.

מכרי עניים במעשר עני

הרב דורון ותקין
מן הדין מפרישים את מעשר העני ונותנים את הפירות עצמם לעניים. אבל בזמננו בגלל הקשיים המעשיים למצוא עני, להפריש את הפירות ולתת אותם בעצמם, נמצאו מספר פתרונות מעשיים נוחים יותר. בית האוצר שעל יד "מכון התורה והארץ" בחר לתת את הפירות בדרך של מכרי עניים.

עני היכול לקבל מעשר עני

הרב עזריאל אריאל
כיום נדיר למצוא עני שאין מי שמפרנס אותו כלל, מפני שכמעט כל העניים מקבלים קיצבאות מן הביטוח הלאומי. האם אפשר לתת מעשר עני גם לאנשים אלו?

חיוב תשלומים כאשר לא נתן מעשר עני

הרב יואל פרידמן
אדם שהפריש פירות ובשעת ההפרשה חשב שאינם טבל ודאי ולכן לא נתן את המעשר לעני; לאחר שאכלו את הפירות התברר שהיו טבל ודאי. נשאלת השאלה האם חייב לתת את הכסף לאחד העניים.

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה

הרב יואל פרידמן
ישנם מצבים רבים, בהם כדאי לחקלאי להשאיר בשדה מן היבול לשם מעשר עני. האם אפשר להיפטר מנתינת מעשר עני אם משאירים את ה"נשר" בשדה כאשר ידוע שאין מגיעים לשם עניים?

בענין נתינת מעשר עני באיזורי הארץ השונים

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם יש חובה לתת מעשר עני גם במקומות שנכבשו ע"י עולי מצרים בלבד, כדעת הרמב"ם? האם יש חובת נתינה בדגן, תירוש ויצהר, כדעת הכפתור ופרח? ומה דינם של האיזורים המסופקים, שלא ידוע אם נכבשו ע"י עולי בבל?

נתינת מעשר עני בספק

האדר"ת זצ"ל
שיעור זה נאמר על ידי האדר"ת זצ"ל בשנת תרנ"ב בנושא נתינת מעשר עני בספק.

דרכי נתינת מעשר עני -חלק ה', סיכום

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

דרכי נתינת מעשר עני -חלק ד', מקבל המעשר

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

דרכי נתינת מעשר עני -חלק ג', המלוה את העני והוזלת המחיר לחקלאי

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

דרכי נתינת מעשר עני -חלק ב', החייבים והפטורים בנתינה והקנאת המעשר

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

דרכי נתינת מעשר עני -חלק א', מצוות הנתינה

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.
הקודם   1    2    3    הבא