רבנים מכל הארץ בסיור שמיטה

רבנים מכל הארץ בסיור שמיטה

השבוע נערך מפגש מסכם ללימוד הלכות שמיטה במכון התורה והארץ, עבור משתתפי התכנית ללימוד מצוות התלויות בארץ. משתתפי התכנית, שהחלה בחודש טבת תשע"ה, סיימו ללמוד את הלכות השמיטה עליהן שקדו בתקופה האחרונה, והמפגש המסכם פרש בפניהם סוגיות עקרוניות בהלכות שמיטה.

| תמוז תשע"ה

בר"ח תמוז התשע"ה נערך מפגש מסכם ללימוד הלכות שמיטה במכון התורה והארץ, עבור משתתפי התכנית ללימוד מצוות התלויות בארץ (מחזור ב) . משתתפי התכנית, שהחלה בחודש טבת תשע"ה, סיימו ללמוד את הלכות השמיטה עליהן שקדו בתקופה האחרונה, והמפגש המסכם פרש בפניהם סוגיות עקרוניות בהלכות שמיטה.

תכנית הלימוד למצוות התלויות בארץ פועלת על מנת להעמיק ידע ומחקר בתחום המצוות התלויות בארץ, בקרב רבני קהילות ותלמידי ישיבה. המשתתפים בתכנית מקבלים חומרי לימוד, הדרכה הלכתית ומשתתפים בסיורים והרצאות להעשרה ולהדגמת הנושאים הנלמדים. מלגה חודשית מטעם מכון התורה והארץ ניתנת למשתתפים במטרה לעודד את העיסוק בתחום ולהאדיר את תורת ארץ ישראל.

את המפגש פתח הרב אביגדור לוינגר, בלימוד העוסק בהגדרת המלאכות המותרות בשמיטה, מלאכות לאקומי אילנא ומלאכות שאינם חקלאיות. הרב אהוד אחיטוב עסק בהרצאתו בנושא גבולות הארץ לעניין קדושתה ולעניין מצוות שמיטה, גבולות עולי מצרים וההשלכה מכך לשיווק ירקות מהנגב המערבי במערך "אוצר הארץ".

האגרונום מוטי שומרון ערך למשתתפים סיור לימודי בנושא התמודדות החקלאי בגידול פירות וירקות בשנת השמיטה.  משתתפי התוכנית ביקרו אצל חקלאי המגדל ירקות בחממה ע"ג במצעים מנותקים, אחד הפתרונות לגידול בשנת השמיטה. משתתפי הסיור נחשפו לאתגרים שבהם עומד החקלאי; אילו בעיות יש באופן גידול זה וכנגדם התועלת שיש לחקלאי בשיטת גידול זו. כמו כן משתתפי התוכנית סיירו בפרדס לימונים שבעליו יצר קשר עם אוצר בית הדין, להיות שליח מטעמו בגידול הפירות וקטפתם. גם כאן מוטי שומרון העמיד את ההתמודדות שיש לבית הדין ולחקלאי שהוא שליחו, ואלו דילמות חקלאיות והלכתיות עומדות בפני בית הדין עד לנתינת הוראות  ברורות לשליח בית הדין.

 

Error loading MacroEngine script (file: BtnGenerator.cshtml)