קרן שביעית

קרן שביעית

'קרן שביעית' הוקמה כדי לסייע לחקלאים המעוניינים להדר ולהחמיר בהשבתת הקרקע לחלוטין בשנת השמיטה, ואינם מעוניינים להיזקק לפתרונות הלכתיים המאפשרים קיום מלאכות מסיומות במטע, או במכירת הקרקע לנוכרי באופן זמני.

| סיוון תשע"ה

'קרן שביעית' הוקמה כדי לסייע לחקלאים המעוניינים להדר ולהחמיר בהשבתת הקרקע לחלוטין בשנת השמיטה, ואינם מעוניינים להיזקק לפתרונות הלכתיים המאפשרים קיום מלאכות מסיומות במטע, או במכירת הקרקע לנוכרי באופן זמני.

אחת לשבע שנים עומד החקלאי הישראלי למבחן. קיום מצוות השמיטה במשק החקלאי הוא מורכב ומחייב את החקלאי להערכות מוקדמת, על מנת שיוכל לשמוט את הקרקע על פי הציווי "ובשביעית תשמטנה ונטשתה" (שמות כ"ג) ועם זאת לשמר את החקלאות הישראלית ואת אחיזתנו בקרקע.

'קרן שביעית' הוקמה כדי לסייע לחקלאים המעוניינים להדר ולהחמיר בהשבתת הקרקע לחלוטין בשנת השמיטה, ואינם מעוניינים להיזקק לפתרונות הלכתיים המאפשרים קיום מלאכות מסיומות במטע, או במכירת הקרקע לנוכרי באופן זמני.

בעזרת סיוע מקצועי וכלכלי, מאפשרת הקרן לחקלאי להיערך לשמיטה על מנת שיוכל לקיימה כהלכה מחד, ולהבטיח את המשך קיומו ושגשוגו של המשק החקלאי בשנים הבאות מאידך. "וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית" (ויקרא כ"ה) אנו תפילה לבורא עולם שיסייע ביד אחינו החקלאים גיבורי החיל, המוסרים את נפשם לקיום מצוות השמיטה.

 

בימים אלו העביר מכון התורה והארץ אלפי שקלים לחקלאים שהשביתו לחלוטין את קרקעותיהם. הסכומים הועברו לחקלאים בצירוף הדברים הבאים:

 

חקלאי יקר,

מכון התורה והארץ שמח להעניק לך מענק מיוחד מכספי 'קרן שביעית'.

'קרן שביעית' הוקמה כדי לסייע לחקלאים, שבחרו להחמיר בהשבתת הקרקע לחלוטין בשנת השמיטה, ולא נזקקו לפתרונות הלכתיים המאפשרים קיום מלאכות מסיומות במטע, או במכירת הקרקע לנוכרי באופן זמני, כדי לשמר את החקלאות הישראלית ואת אחיזתנו בקרקע.

מכון התורה והארץ, תומכיו וידידיו, מכירים במורכבות הכרוכה בקיום מצוות השמיטה, ורואים בך, החקלאי, שליח של כולנו במצוות יישוב הארץ, בכל השנים ובמיוחד בשנת השמיטה.

סיוע זה התאפשר בעזרתם האדיבה של מאות תורמים, ידידי מכון התורה והארץ, שמעריכים ומוקירים את פועלך ושמחים להיות שותפים איתך במפעל החשוב הזה.

"וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית" (ויקרא כ"ה) אנו תפילה לבורא עולם שישלח את ברכתו גם בשנה השביעית והשמינית ותזכה לשפע רב וברכה בלי די בכל מעשה ידיך.

 

בברכת התורה והארץ

 

המעוניינים לתרום לקרן שביעית - לחצו כאן