קריאת רבני 'דרך אמונה' לציבור הרחב לקראת שנת השמיטה התשע"ה

קריאת רבני 'דרך אמונה' לציבור הרחב לקראת שנת השמיטה התשע"ה

"נוכחנו לדעת שכל גידולי אוצר הארץ מלווים באופן קבוע במערכת פיקוח קפדנית, הדואגת לכשרות ברמה הלכתית גבוהה, בשטחי הגידול ובחנויות האספקה. רבני 'דרך אמונה' קוראים לציבור בית ישראל לחזק את ידי שומרי השמיטה הגיבורים, ולהירשם לחנויות המשווקות בשמיטה תוצרת יהודית כשרה למהדרין, דרך 'אוצר הארץ'"

| תשרי תשע"ה

אנו באים בזה להמליץ לכלל הציבור לשמור על הלכות השמיטה בהידור, בשותפות ב 'אוצר הארץ'.

כאשר משתתפים ב 'אוצר הארץ', מקיימים את הערכים החשובים דלהלן-

א. מחזקים בזה את ידי החקלאים שומרי תורה ומצוות, אשר רואים את שדותיהם הפקר ומאמינים בד' חי עולמים. הגידול בשדות חקלאים אלו הוא על פי הוראות בית דין והתשלום הוא על פי הוראתם.

ב. מקיימים מצוות עשה ,כדברי הרמב"ן, באכילת פירות הקדושים בקדושת שביעית.

ג. חיזוק האחיזה היהודית בחבלי ארץ ישראל. אוצר בית הדין הוא על שדות ישראל. גם במקרה שתיגמר התוצרת מאוצר בית דין, אוצר הארץ ימשיך לשווק תוצרת יהודית, ונוכל לקיים כראוי את דברי התורה ”וחי אחיך עמך“.

הירקות שישווקו באוצר הארץ יהיו מהמקורות הבאים:

  • ירקות שנה ששית שאוחסנו.
  • ירקות ופירות הקדושים בקדושת שביעית, על פי אוצר בית דין.
  • מצעים מנותקים.
  • ערבה (-כולל היתר מכירה לחומרא בשיטת מרן הרב קוק זצ“ל), על פי גבולות אדמת קודש.
  • גבולות עולי מצרים- נגב מערבי (כולל היתר מכירה לחומרא על פי מרן הרב קוק זצ“ל).

נוכחנו לדעת שכל גידולי אוצר הארץ מלווים באופן קבוע במערכת פיקוח קפדנית, הדואגת לכשרות ברמה הלכתית גבוהה, בשטחי הגידול ובחנויות האספקה.

נדגיש כי אין בהידורים אלו כל פגיעה ח“ו בהיתר המכירה של הרבנות הראשית לישראל, ואין בהן הטלת ספק בכשרותו ובנחיצותו הרבה.

'אוצר הארץ' מחזק ומוסיף קדושה בקיום השמיטה בא“י בהידור, ובחיזוק יישוב א"י.

רבני 'דרך אמונה' קוראים לציבור בית ישראל לחזק את ידי שומרי השמיטה הגיבורים, ולהירשם לחנויות המשווקות בשמיטה תוצרת יהודית כשרה למהדרין, דרך 'אוצר הארץ'.

 

החותמים בברכת התורה

רבני 'דרך אמונה'