פירות אוצר הארץ

פירות אוצר הארץ

בית הדין של אוצר הארץ הורה להקפיד בביצוע המלאכות הנצרכות לצורך קבלת פרי, אשר יהיה ראוי לשיווק לציבור שומרי השמיטה. היות וזכינו השנה לחורף משופע בגשמים ועם אירועי קור חריג, קצרים יחסית, ישנה שפע של חנטה במיני פירות מסוימים, תופעה העלולה לפגוע בפירות.

| אייר תשע"ה

זכינו השנה, בחסדי ה', לשפע של גשמי ברכה והדבר ניכר בצבע הירוק השולט בכל רחבי הארץ.  ההיערכות במטעים של אוצר הארץ, לקראת הקטיף של פירות הקיץ, נמצאת בעיצומה. בית הדין של אוצר הארץ הורה להקפיד בביצוע המלאכות הנצרכות לצורך קבלת פרי, אשר יהיה ראוי לשיווק לציבור שומרי השמיטה. להנחיות בית הדין ישנה השלכה מעשית בימים אלו, באופן מיוחד לגבי דילול הפירות. היות וזכינו השנה לחורף משופע בגשמים ועם אירועי קור חריג, קצרים יחסית, ישנה שפע של חנטה במיני פירות מסוימים, תופעה העלולה לפגוע בפירות.

כדי להתמודד עם התופעה במטעי התפוח ניתנו ריסוסים בשלב הפריחה לצורך דילול. במטעי האפרסק והנקטרינה המוקדמים, החנטים העודפים דוללו ברובם בגל הקור, ויתרת החנטים העודפים דוללו בסמוך לפריחה.

במטעי האגס נראה בשלב זה שכמעט ולא יהיה צורך בדילול פירות. לעומת זאת במטעי השזיף והמשמש ישנה חנטה רבה, ונראה שללא הקטנת מספר החנטים, הפרי לא יהיה ראוי לשיווק. לכן מבוצע בימים אלו דילול ידני, ע"י גויים, סמוך ככל האפשר לפריחה, כדי להימנע מפגיעה בפרי הקדוש בקדושת שביעית.

בסיורים שערכנו במטעי הנשירים לא ראינו, ב"ה, נזקים מאירועי הברד האחרונים והפירות מתפתחים כראוי.

פירות האביב והקיץ הראשונים,  השסק, האפרסק והנקטרינה החלו להופיע בדוכנים של אוצר הארץ והציבור זוכה ליהנות מקדושתה של הארץ הטובה.

רצ"ב 2 תמונות ממטעי אוצר הארץ בצפון.

 פירות אוצר הארץ

פירות אוצר הארץ