מעמיקים בהלכות שמיטה

מעמיקים בהלכות שמיטה

בתחילת השבוע נערך מפגש מסכם ללימוד הלכות שמיטה במכון התורה והארץ, עבור משתתפי התכנית ללימוד מצוות התלויות בארץ שהחלה בחודש אלול תשע"ג. מלגה חודשית מטעם מכון התורה והארץ ניתנת למשתתפים במטרה לעודד את העיסוק בתחום ולהאדיר את תורת ארץ ישראל.

הרב אברהם סוחובולסקי | סיוון תשע"ד

בתחילת השבוע נערך מפגש מסכם ללימוד הלכות שמיטה במכון התורה והארץ, עבור משתתפי התכנית ללימוד מצוות התלויות בארץ. משתתפי התכנית, שהחלה בחודש אלול תשע"ג, סיימו ללמוד את הלכות השמיטה עליהן שקדו בתקופה האחרונה, והמפגש המסכם פרש בפניהם סוגיות עקרוניות בהלכות שמיטה.

את המפגש פתח הרב אביגדור לוינגר, בלימוד העוסק בהגדרת המלאכות המותרות בשמיטה, מלאכות לאקומי אילנא ומלאכות שאינם חקלאיות. האגרונום מוטי שומרון העביר למשתתפים הדרכה מעשית - כיצד יש להיערך לקראת שנת השמיטה בגינות הפרטיות והציבוריות, וכיצד יש לטפל בגינות אלו בשנת השמיטה עצמה.

הרב יואל פרידמן עסק בהרצאתו ביסודות ההלכתיים ל"היתר המכירה" ו"אוצר בית דין", ואת המפגש חתם הרב יהודה עמיחי, ראש מכון המחקר ההלכתי של מכון התורה והארץ, שעסק בהרצאתו בגבולות הארץ לעניין מצוות שמיטה, גבולות עולי מצרים, וההשלכה מכך לשיווק ירקות מהנגב המערבי במערך "אוצר הארץ".

תכנית הלימוד למצוות התלויות בארץ פועלת על מנת להעמיק ידע ומחקר בתחום המצוות התלויות בארץ, בקרב רבני קהילות ותלמידי ישיבה. המשתתפים בתכנית מקבלים חומרי לימוד, הדרכה הלכתית ומשתתפים בסיורים והרצאות להעשרה ולהדגמת הנושאים הנלמדים. מלגה חודשית מטעם מכון התורה והארץ ניתנת למשתתפים במטרה לעודד את העיסוק בתחום ולהאדיר את תורת ארץ ישראל.