הרב יעקב אריאל: "מי שאינו מוסמך לעסוק בהלכה, אינו יכול לעסוק בדיני שמיטה!"

הרב יעקב אריאל: "מי שאינו מוסמך לעסוק בהלכה, אינו יכול לעסוק בדיני שמיטה!"

הרב אריאל תוקף את הצעת החוק של חברת הכנסת, רות קלדרון, לשינוי הרכב ועדת השמיטה לקראת ועדת חקיקה שתדון בנושא: "ישנם גורמים המבקשים להוציא תקציבים מכבשת הרש"

הרה"ג יעקב אריאל | סיוון תשע"ד

הרב יעקב אריאל,  תוקף את הצעת החוק של חברת הכנסת, רות קלדרון, המבקשת לשנות את הרכב ועדת השמיטה ולצרף אליה אנשי רוח, אקדמיה וחינוך שיעסקו בהיבטיה החברתיים וסביבתיים. על פי ההצעה, תהיה אחראית הוועדה בין השאר על יוזמות סביבתיות כגון פיקוח על ריסוס צמחים או תקצוב פעילויות חינוכיות שהוחלט לשייכן לשמיטה כמו חינוך לשוויוניות ולערכי הסובלנות. לקראת ועדת שרים לענייני חקיקה שתתכנס בראשון הקרוב לעסוק בהצעתה של חברת הכנסת רות קלדרון (יש עתיד), מדגיש הרב אריאל כי: "אני מתנגד בכל תוקף להצעת החוק של חברת הכנסת; נושא השמיטה נקבע על ידי ההלכה ומי שלא מוסמך לעסוק בהלכה לא יכול לעסוק בה. עוד מדגיש הרב אריאל כי: "השנה מתעסקים בהכנות לשנת השמיטה, כאשר ועדת השמיטה הוקמה לשם פתירת בעיות הלכתיות בשנת השמיטה, ולכן רק גורמים תורניים הם שיכולים לעסוק בנושא. אם ישנם נושאים צדדיים שאותם רוצה לקדם חברת הכנסת שאינם קשורים להלכות השמיטה, הרי שמן הראוי שיבואו לביטוי בתת וועדה שתקום לטובת הנושא". בנוסף מדגיש הרב אריאל כי: "ישנם גורמים המבקשים להוציא תקציבים מכבש הרש. ועדת השמיטה הוקמה לפני 7 שנים כדי לפתור בעיות הלכתיות וכלכליות הנוגעות לשנת השמיטה, ועכשיו עולים נושאים שאינם קשורים כלל לוועדה, ולכן ודאי שאין מקום לשינוי הרכב הוועדה".

בנייר עמדה בנושא שהוציא מכון התורה והארץ בראשות הרב יהודה עמיחי נכתב כי: "שמירת השמיטה מעמידה בסכנה את החקלאי שאיננו יכול להביא את פרנסתו לביתו, וכמו כן את כל החקלאות הארץ ישראלית. על-כן נחלצה מדינת ישראל לטובת החקלאות והחקלאים בארץ ישראל והקימה ועדת שמיטה, כדי שהחקלאי היהודי יוכל לתכנן את השמיטה הבאה ולא יעמוד בפני שוקת שבורה, וכן המדינה תתכנן את צעדיה לשימור החקלאות". עוד נכתב כי: "לשמיטה ישנם ערכים נוספים: קדושת הארץ והפירות, מנוחת העמל, שוויון, אחווה, עזרה לזולת ולעניים וכל אחד יכול למצוא ערכים נוספים. כל הערכים הם נלווים, אך המצווה המרכזית היא על החקלאי והחקלאות של ארץ ישראל. ערבוב ערכי שמיטה עם עיקר המצווה זו תכונת כלאים, משווים את הנקודה המרכזית עם ערכים משתנים לפי הבנת השעה והדור. משום מה המציעים לא הביאו בערכי השמיטה את ערכי קדושת הארץ ופירותיה בשנת השמיטה, עלינו לחזק את ידי וועדת השמיטה הממלכתית שתצליח בתפקידה, ולא לערבב בה עוד נושאים שיכולים לגרע את עבודתה.", נכתב.