טבלת המידע על ההרכבות המותרות והאסורות

טבלת המידע על ההרכבות המותרות והאסורות

לטובת ציבור החקלאים והצרכנים, הוכנה טבלה המסכמת את המידע על ההרכבות המותרות והאסורות.

צוות מכון התורה והארץ | אלול תשע"ח
 
בטבלה זו נוספו עידכונים
 
למידע קודם שפורסם ע"י מכון התורה והארץ, ונוספה רשימת הרכבה בעצי נוי ובירקות. הטבלה תתעדכן בעז"ה מעת לעת, על מנת לסייע לציבור הרחב, ליטוע את עצי ארצנו ללא חשש כלאיים. 
מכון התורה והארץ מפקח גם על תחום עצי הפרי במשתלת מרמלשטיין בגני טל, בתחום הערלה והכלאיים.