במעגל השנה

כשרות החלב בפסח

הרב יגאל הדאיה


דין חלב שנחלב מפרה שאכלה חמץ בפסח

הגעלת כלים – נקודות לתשומת לב

הרב אליקים לבנון
מרובות הן הלכות הגעלת כלים, והן מפורטות ב'שולחן ערוך' אורח חיים סימנים תנא-תנב וביורה דעה בסימן קכא. בהגעלת כלים – אם לא ניתן לב לפרטי ידיעות מעשיות, לא נוכל לכוון כראוי להלכה למעשה.

מחרת הפסח

הרב יהודה הלוי עמיחי

מדוע הגמרא אמרה ש"ממחרת הפסח" הכוונה לששה עשר בניסן הרי הביטוי "ממחרת הפסח" פירושו חמשה עשר בניסן שהוא מחרת לשחיטת הפסח בארבעה עשר

ויסקי בפסח

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם שמכר בקבוקי ויסקי במכירת חמץ, אולם במהלך החג אחד מבני הבית כאבו לו שיניו מאד מאד, ולא מצא מרגוע אלא במעט ויסקי על השן, האם הויסקי אסור בשתיה לאחר פסח, וכמו כן מה דינו של המתרפא מחמץ ודרכי תשובה.

כאילו יצאנו עכשו ממצרים

הרב יהודה זולדן
הרמב"ם: בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר: "ואותנו הוציא משם"

שימוש להנאה בפסח במוצרי חמץ שמושחים על גבי הגוף

הרב יגאל קמינצקי


דין שימוש להנאה בפסח במוצרים שמושחים אותם על גבי הגוף כשמעורב בהם חמץ (כגון אלכוהול שהופק מדגנים) וכדו.

ברכת האילנות

הרב יהודה הלוי עמיחי


ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ד'. ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירֹש

יציאת מצרים- אז ועכשיו

מערכת אמונת עיתך
לא לחינם כל חגינו, כל תפילותינו ומצוותינו סובבות סביב הציר של יציאת מצרים, יש ביציאת מצרים לבטא חיבור שלם של עבר, הווה ועתיד

הקינואה בפסח

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר לאכול תבשילים ומיני מאפה מקינואה בפסח?

ברכת האילנות

הרב יואל פרידמן


ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

נתינת המעשרות בחיטה למצות ובחסה למרור

הרב עזריאל אריאל


מי שקנה מצות וחסה, שהבעלים אמנם קראו שם למעשרות שלהם, אבל יתכן שלא נתנו את המעשר הראשון שלהם ללויים ואת מעשר העני לעניים

ארץ ישראל – לחם עוני

הרב דורון ותקין
"לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם…" (דברים טז, ג)

תרופת חמץ שעבר עליה הפסח

הרב יעקב אפשטיין
יהודי שאינו שומר מצוות קנה עבור יהודי שומר מצוות תרופה הומואופטית בכדורים, המכילה חומרים שמקורם בתבואה בכמות גדולה. המוכר לא מכרה לנכרי קודם הפסח. לאחר הפסח הועברה התרופה לקונה. השאלה היא האם הוא רשאי לקחתה לרפואתו, או שהתרופה אסורה עליו מדין חמץ שעבר עליו הפסח?

הגדת החרות

הרב קדוש גבריאל


מדוע אחינו יהונתן פולארד יושב כבר 28 לילות סדר בשעבוד נורא של בית כלא של מדינה ידידות? למה? אין לנו תשובה!

כשרות הלציטין לפסח

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
הלציטין מופק מגרגרים שחורים הקרויים "ריבס" (לפתית). גרגרים אלו גדלים בתוך תרמילים, אולם אינם ראויים אלא למאכל בהמה

שיר והלל

הרב יהודה זולדן
מדוע גם הלל וגם שיר, ומה היחס בין ההלל לשיר?

ווידוי והודאת המעשרות

מקובלים אנו שיש להתוודות לפני הבורא בזמנים קבועים על עברות שבידינו - 'אשמנו, בגדנו' וכו'. אך חריגה היא מצוות התורה על וידוי המעשרות, שבו מתוודה האדם על מעשיו הטובים שעשה.

מצוות סיפור יציאת מצרים מקרבת אותנו לגאולה השלמה

הרב אהוד אחיטוב
ערכה של מצוות סיפור יציאת מצרים עולה מבין השיטין כבר בתחילת ה'סדר', מן המשקל שחז"ל נתנו לה בתחילת ההגדה. יהי רצון שמתוך עיסוק במצווה גדולה זו של סיפור יציאת מצרים, נזכה לגאולה שלמה ולקיום הפסוק 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות', במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

לאחר הפסח

הרב יצחק גרינבלט
חג הפסח עבר, ואנו ממשיכים הלאה בימי ספירת העומר. לאט לאט הבתים מתחילים להתמלא במוצרי מזון שהתנזרו מהם במשך ימי החג. חלק מהחמץ אכן התבער מהעולם, וחלק ממנו נמכר לנכרי. האם לאכול חמץ שנמכר לנכרי, או שמא עדיף דברים שיוצרו אחר הפסח?

אזהרת המהרש"ל וחששותיה

הרב יעקב אפשטיין

ורש"ל הי' דורש שכל א' יאכל מעט קודם פסח מקמח של פסח כי שמא היה שם חשש חימוץ ויתלה במה שאכל, וטוב ליתן ממנו לעני
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    הבא