במעגל השנה

האבלות בימי הספירה על מות תלמידי רבי עקיבא

הרב משה צבי נריה
מה קרה לתלמידי ר"ע? כיצד דווקא הם מזלזלים האחד בכבוד חברו?

ישראל במספרים - קצת אופטימיות ליום העצמאות

ד"ר אדם רויטר
המגמות הכלכליות ארוכות הטווח ב-2015 שנוטעות אופטימיות ביום העצמאות של ישראל

לעילוי נשמתם

לעילוי נשמתם של חיילי צבא ההגנה לישראל ולכל לוחמי עם ישראל במהלך הדורות שמסרו נפשם על קידוש השם במערכות ישראל

ספירת העומר פעמיים מספק

הרב יעקב אפשטיין
מי שמסופק איזה יום הוא לספירת העומר האם יכול לברך ולומר את שני הימים שמסופק בהם, כגון: היום חמישה ימים לעומר, היום ששה ימים לעומר?

סיפורו המדהים של הרב גורן בשחרור מערת המכפלה

אבי רט
כט' באייר הוא יום שחרור חברון. סיפורו המדהים של הרב גורן, בו הוא מתאר בגוף ראשון את שחרור מערת המכפלה. מתוך הספר "בעוז ותעצומות", אוטוביוגרפיה על הרב גורן מאת אבי רט

מה שמח בל"ג בעומר?

הרב יוני לביא
כמה דברים קרו בל"ג בעומר, אבל נדמה שהם בעיקר אסונות ונפילות שיכולים להיות סיבה ליום אבל ולא ליום של שמחה. מה מצאו חכמינו ביום הזה?

ספירת העומר וקו התאריך

הרב יעקב אפשטיין
קו התאריך יוצר ביחס לספירת העומר בעיה חמורה (בלי קביעה עקרונית האם הוא מעלות מירושלים או בקו התאריך הבינ"ל). העוברו ממזרח למערב נוסף לו יום אחד. העוברו ממערב למזרח נחסר לו יום. ימשיך ספירה כרגיל, או שידלג על יום ויספור כמקומו החדש?

ספירת קטן שהגדיל בימי ספירת העומר בברכה

הרב יעקב אפשטיין
קטן שהגדיל בימי ספירת העומר, האם רשאי או אף צריך להמשיך ולספור בברכה?

קיום מצוה על תנאי

הרב יעקב אפשטיין
האם ניתן להתנות על מעשה מצוה שמקיימו עתה שבמצב מסוים לא יצא בו ידי חובה, כדי שיוכל לקיימו אח"כ ביתר שלמות.

ספירת העומר בין השמשות וברכה בימים שלאחריה

הרב יעקב אפשטיין
אדם שכח לספור את העומר בלילה וביום. בבין השמשות נזכר ששכח וספר ללא ברכה. האם בלילות הבאים ממשיך לספור בברכה, או שאיבד את היום הקודם ולכן ממשיך לספור ללא ברכה?

תספורת ושירים בספירת העומר

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם היוצא לנסיעת עסקים בסין לתקופה של כמעט שבועיים, טס כמה ימים לפני ל"ג בעומר ואין לי אפשרות להסתפר בחו"ל (בעיות הלכתיות). האם עקב כך יש היתר להסתפר לפני שהוא טס?

מקדושה למלכות

הרב דורון ותקין
ימי ספירת העומר המביאים למתן תורה מעוררים את הקדושה בישראל, והקדושה מרוממת אותנו למלכות. דוד מלך ישראל נולד ונפטר בשבועות. דוד מלך ישראל חי וקיים.

אבלות בספירת העומר וקבלת התורה

הרב יואל פרידמן
כל זמן מאיר בתכונתו– הזמן שבין פסח לבין עצרת הוא זמן הכנה לקראת קבלתה של תורה שבכתב ותורה שבע"פ. לכן נוהגים אנו מנהגי אבילות לציין את הנפילה בזמן עליית המדרגה בקבלת התורה של תלמידי ר"ע, שהוא יסוד תורה שבעל פה.

"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

הרב יואל פרידמן
בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרים מלהוריד טל ומטר... ואם נותנין - מתברכין, שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר... ובחנוני נא בזאת... אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

'התנהלות משק המים במדינה', או עבודת ה'?

רבני מכון התורה והארץ
למצוקת המחסור בגשם יש מטרה, התפלת מי ים וחיפוש פתרונות טכנולוגיים לצמצום צריכת המים הביתית והתעשייתית, לא יכולה לבוא במקום תפילה וקרבת אלוקים

בקשת הגשמים בארץ-ישראל ובחוצה לארץ – בהלכה ובאגדה

הרב אהוד אחיטוב
על ההשפעה שיש בברכת הגשמים של עם ישראל בא"י על כלל העולם, על הבדלי המנהגים בקריאת ברכת הגשמים בקהילות ישראל בעבר וכיצד צריך לנהוג אם לא קראו "ותן טל ומטר לברכה" - הלכה למעשה

שלושה מפתחות

הרב עוזי קלכהיים
"אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, ומפתח של תחית המתים."

מתקני התפלת מים - האם אנו שולטים במצב?

אג' מרדכי שומרון
כיום ישנה לעיתים תחושה ש"אנו שולטים במצב" בעקבות המתקנים הרבים להשבת קולחים לשימוש חקלאי ובראשם השפד"ן אשר מימיו מרווים שדות רבים בנגב הצפוני. כיצד מתיישב הדבר עם תפילת הגשם- האם היא שייכת רק לימים עברו ?

שאלת גשמים לתייר

הרב יגאל הדאיה
מה דינו של יהודי ארץ ישראלי השוהה לתקופה קצרה בחו"ל, האם יקדים לשאול גשמים כמנהג א"י או שימתין עד לזמנם של בני חו"ל?

תחילת זמן שאילת גשמים בארץ-ישראל לאחר שנת בצורת

הרב אברהם סוחובולסקי
בשנים האחרונות כמות המשקעים קטנה ויש קיצוץ גדול במכסות המים לחקלאות. נשאלת השאלה: במידה והקדמת הממטרים מועילה לגידולים ולחקלאות, האם מותר להקדים בשאילת גשמים "ותן טל ומטר לברכה" קודם ל-ז' מרחשוון?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    הבא