במעגל השנה

חשבון הנפש בראש השנה לאילנות

הרב שמעון בירן הי"ד
הרב שמעון בירן הי"ד במאמרו אודות חשבון הנפש שעלינול עשות בר"ה לאילנות. מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

עליית השרף באילנות

הרב דורון ותקין
עליית השרף והתחדשות האדמה בט"ו בשבט. מאמרו של הרב ותקין מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

כל מה שצריך לדעת על ט"ו בשבט

מנהגי היום, סדר אכילת הפירות וברכתם, כיצד נוהגים בט"ו בשבט שחל בשבת, ומה משמעותו של ט"ו בשבט לעניין ערלה ותרומות ומעשרות

לכבוד טו בשבט - הסרט אדמה לצפייה ישירה

משה הרשטיק
הסרט אדמה ייקח אתכם למסע אל ארץ ישראל של לפני 200 שנה, עם תחילת עליית תלמידי הגר"א, שנאלצו להתמודד עם קשיים ואתגרים ולמסור את נפשם על יישוב הארץ.

לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

הרב יואל פרידמן
ב-כ' כסלו תשנ"ו עלה הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל השמיימה. מלבד היותו מחנך דגול שהשפעתו על חינוך הדור היתה רבה, הקשר שלו לתורת ארץ ישראל הוא מן המפורסמות.

מחודש כסלו לחודש שבט

הרב יואל פרידמן
הרבה אנו יכולים ללמוד מן האילנות. יש בהם מחשבה לעתיד: האילנות אוגרים את השרף לצורך הוצאת הפירות העתידיים. ויש בהם דבקות במטרה והשתרשות: שורשי האילנות מחפשים, מוצאים ומגיעים לכל טיפת מים שנמצאת בסביבתם, ומשתרשים עמוק עמוק באדמה.

נטיעה של חסד לט"ו בשבט

הרב יואל פרידמן
אלא היו זהירים בנטיעה שנא' "ונטעתם כל עץ מאכל", כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, כך אתם תטעו לבניכם ואל יאמר אדם אני זקן, כמה שנים אני חי, לפיכך לא יבטל האדם מן הנטיעות

נטיעתם של צדיקים

הרב עזריאל אריאל
שלוש שנים חלפו מאז אותו יום מר ונמהר בו נלקח מאיתנו חברנו הרב שמעון בירן הי"ד. זמן זה, של שלוש שנים - מזכיר לנו את שלוש שנות הערלה. ואכן בימים אלו קוראים אנו את פרשת הערלה בפרשת השבוע, קדושים.

עלית השרף באילנות

הרב דורון ותקין
בעיצומו של החורף, באמצעיתו של חודש שבט מתחיל השינוי של הזמנים להשפיע על הצומח. בראש השנה לאילנות מתחיל השרף לעלות באילן, ומתחילה שנת אילנות חדשה.

מהו ט"ו בשבט?

הרב נעם חיים כהן
משמעות "ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט" הוא דווקא לפירות האילן ולא לנטיעה, שראש השנה שלה בא' בתשרי

ראש השנה לאילנות בשנה פשוטה ובשנה מעוברת

הרב אברהם סוחובולסקי
מהו הגורם שמחמתו נקבע חודש שבט להיות ר"ה, והאם גורם זה הוא נכון אף בחודש שבט בשנה מעוברת?

הלכות חג בחג

הרב יהודה הלוי עמיחי
ראש השנה איננו יום הדין של האילנות, שהרי המשנה (ראש השנה פ"א מ"ב) אומרת שבארבעה פרקים העולם נידון ובעצרת – השישי בסיוון נידונים על פירות האילן, א"כ מהו ראש השנה לאילן שנקבע לט"ו בשבט ומה עלינו לעשות ביום זה?

מנהג "סדר ליל ט"ו בשבט"

הרב אהוד אחיטוב
מנהג בקהילות ישראל לקיים סדר טו בשבט, ויש בכך מעלות מיוחדות. הרב אהוד אחיטוב מבאר את מקור המנהג.

ט"ו בשבט: ההלכה והטבע

הרב אברהם סוחובולסקי
ט"ו בשבט נקבע בתור ראש השנה לאילנות לעניין חישוב שנות ערלה ונטע רבעי, ולעניין קביעת השנים לחיוב מעשרות. זאת משום שעד לתאריך זה כבר עברו רוב ימות הגשמים של השנה, והריהו כ'קו פרשת המים'.

בין פרשת בשלח לט''ו בשבט

הרב אהוד אחיטוב
הקשר בין ירידת המן בפרשת בשלח למצוות התלויות בארץ, ומכאן גם הקשר לט"ו בשבט

לאכול מפריה דווקא

הרב גבריאל קדוש
האם מנהג אכילת הפירות בט"ו בשבט הוא דווקא מפירותיה של ארץ ישראל?

ט"ו בשבט וקדושת הארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
נדמיין את ט"ו בשבט לפני אלפיים שנה, בשנת ג' תש"ע (גם אז חל הוא בשבת), מה עשו באותו ליל שבת בארץ ישראל, כאשר בית המקדש היה קיים?

נטיעות בארץ ישראל המתחדשת

אג' מרדכי שומרון
לרגל ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות (הלכה נפסקה כבית הלל) נסקור בקצרה חמישה מיני עצים מוכרים וחביבים.

חרקים בפירות יבשים

מעבדת מכון התורה והארץ
להלן מספר דוגמאות מן הבדיקות שערכנו בחודש שבט בפירות יבשים בשנה זו בהשוואה לבדיקות שנערכו אשתקד

תיקון העולם בנטיעות

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, המובלט בתקפו בעץ החרוב
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    הבא