במעגל השנה

נטילת ארבעה מינים בסוכה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
"יש נוהגים ליטול הלולב בסוכה לפני התפילה, ויש נוהגים ליטול בבית הכנסת אחרי תפילת שחרית לפני ההלל"

חג האסיף-מאמין וזורע

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
איסוף התבואות הוא האישור לאמיתות האמונה, שכן אחרי שאסף האיכר את התבואה, כאילו ראה את אלוקים דרך גילוי פעולותיו בטבע

הראי"ה קוק ומאבקו למען אתרוגים שאינם מורכבים מארץ הקודש

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
אתרוגי ארץ ישראל הוחזקו כאתרוגים בלתי מורכבים, אולם לפני כמאה וחמישים שנה קמו עוררים גם ביחס אליהם

סוכתו של אברהם אבינו

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
"וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה. ...ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו" נאמר, שהעץ תחתיו ישבו המלאכים הוא סוכה

יצחק אבינו- זורע וחופר בארות בגרר

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
מעשה החזקה שעשה בגרר נתן ליצחק את נחלת ארץ ישראל שאברהם התהלך בה

יעקב ועשו – התם והשעיר, והישיבה בסוכות

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
בנין הסוכות של יעקב לאחר פרידתו מעשיו, מרמז על חג הסוכות, ועל השמחה שהקב"ה שמח בבניו

ויעקב נסע סוכותה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
מה משמעות ישיבת יעקב אבינו בסוכות, ומה פשר מעברו מסוכות לשכם?

משה רבנו- מוציא את העם מרעמסס סוכותה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
מה פשר המעבר המהיר מרעמסס לסוכות, והישיבה בסוכות דוקא?

משה רבנו היה מכניס את העם לארץ בחג הסוכות

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
כשם שיציאת מצרים החלה בפסח והיתה אמורה להסתיים בסוכות עם הכניסה לארץ, כך יהיה לעתיד לבא בחנוכת הבית השלישי, שיהיה מניסן ועד תשרי

ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
ענני הכבוד הם אור מקיף מאחר ומעלת הכהן היא בבגדי הכהונה שהוא לובש שהם לכבוד ולתפארת, ועל כן הם כנגד אהרן הכהן

אהרון הכהן- הסוכה כמשכן

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
הישיבה הקבועה בסוכה, ביום ובלילה, אכילת הסעודות בה, כמוה כימי המילואים, וכמוה כעבודת מקדש

אתרוגי מרוקו

הרב יגאל הדאיה
על אתרוגי מרוקו היתה מסורת שהם מוחזקים ככשרים ובלתי מורכבים, כפי שהעידו בכמה מספרי האחרונים, לפני כ-15 שנים התעוררה שאלה על כשרותם של אתרוגים אלו מאחר ונודע שהם חסרי גרעינים.

כשרות הלולב הקנרי

הרב יגאל הדאיה
האם כשציוותה התורה על "כפות תמרים" כוונתה היתה לשלול דקלים שאין להם תמרים או שפירותיהם אינם אכילים? האם הדקל הקנרי, ששונה בצורתו מדקל התמר נחשב לאותו מין אליו התכוונה התורה?

"ארבעת המינים" - ייחוד ואיחוד

הרב צבי שוורץ
"אתרוגין ולולבין והדסין וערבין דנחל". בעיון זה רוצים אנו למצוא את המשותף בין מינים אלו ולהבין במה נשתנו אלו ממינים אחרים

דין "כל שתיעבתי" באתרוג המורכב

הרב נתן רבינוביץ'
האם אתרוג מורכב אסור ע"פ הגמ' שמ"כל מה שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל"?

ארבעה ושבעה מינים בסוכות עזרא ונחמיה

הרב יהודה זולדן
בספרי עזרא ונחמיה ישנה התייחסות רחבה לקיום מצוות חג הסוכות על ידי עולי בבל

הסוכה - בניית ביתו של עם ישראל

הרב גבריאל קדוש

יש בחג הסוכות שבו אנו יוצאים מהבית החזק והחסון שלנו, בית האבן, הבטון והברזל ועוברים דירה לסוכה, סוכה של מחיצות עץ ויריעות בד.

על שלושה חגים העולם עומד

הרב צבי שוורץ
חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים. לכל חג דינים ומנהגים שונים המאפיינים אותו ומגדירים אותו מבחינה הלכתית. גם לחג הסוכות מנהגים שונים. מציאת מכנה משותף לכל ענייני חג הסוכות, תאפשר לנו לחדור למהותו המיוחדת של החג

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת

הרב יגאל הדאיה
רבים מיראי ה', החרדים על דברו, רגילים להשתמש בזכוכית מגדלת כדי לעמוד מקרוב על כשרות האתרוג ולוודא שאין בו שינוי מראה בחוטמו או חסרון, שפוסלים בכלשהו. רצוננו לברר אם אכן יש צורך להיעזר בזכוכית מגדלת, ואם כן, באלו מקרים. לשם כך נסקור תחילה את יחסם של הפוסקים לנושא זה בשתי הלכות אחרות

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת (תגובה)

הרב דוד כהן
תגובה למאמרו של הרב יגאל הדאיה שהתפרסם בגליון 06-בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    הבא