במעגל השנה

זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל

הרב יהודה זולדן
לא מצינו במקורות התנאים והאמוראים שנהגו לגבות מעות כזכר למצות נתינת השקלים שהיתה במקדש. מה המקור למנהג זה?

פורים - נצחיות ושלמות התורה

הרב גבריאל קדוש
חגי דרבנן מציינים לנו ניסים שארעו לאבותינו, בינהם גם פורים. אעפ"כ נראה שחז"ל ייחסו חשיבות מיוחדת לחג הפורים יותר מאשר לשאר חגי דרבנן

שותפות כל ישראל בקורבנות הציבור

הרב יעקב אפשטיין
"באחד באדר משמיעין על השקלים..." המצווה העיקרית שכל עם ישראל עסק בה בחודש אדר זה היתה נתינת מחצית השקל. מהו חלקם של אלה שלא נתנו את מחצית השקל בקורבנות הציבור?

משום כבודה של ארץ ישראל

הרב יואל פרידמן
מדוע קבעו ימים טובים שונים בערים המוקפות חומה מהערים שאינן מוקפות חומה, והלא כנגד גזרתו של אותו רשע "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" מתאים היה לאחד את כל עם ישראל ולעשות יום טוב אחד?

שושן הבירה וירושלים הבירה

הרב יהודה זולדן


מהו הקשר בין זמנו של יהושע בן-נון בכניסת ישראל לארץ, לבין הנס שמתרחש בתחילת בית שני במלכות אחשורוש?

משמחים ושמחים

הרב גבריאל קדוש
"השמחה שישמח אדם... עבודה גדולה היא", (רמב"ם הל' לולב ח, טו). מה משמעותה של עבודת השמחה? נתבונן ונראה שכוונת הרמב"ם לשמחה מיוחדת במינה, לא במובנה המקובל.

עיבור השנה בארץ ישראל

הרב יואל פרידמן
נראה לומר שיש לעיבור השנה ייחוד משלו, ודווקא בהקשר לעיבור שמרו חכמי ארץ א"י מכל משמר שישאר בתחום סמכותם ואחריותם הבלעדי

שווי מחצית השקל לשנת תשע"ו

הרב יהודה הלוי עמיחי
מחצית השקל לשנת תשע"ו- מהמחלוקת בהלכה ועד ההלכה לימינו.

איגרת לפורים

הרב אהוד אחיטוב
מחצית השקל והשווי שלה כיום, מצוות קדושת שביעית במשלוחי מנות ודין הפרשת חלה במשלוחי מנות אותם אנו מקבלים.

מנות הלוי

הרב יהודה הלוי עמיחי
מדוע נאמר ויעש המלך משתה גדול ולאחר מכן נאמר את משתה אסתר, מדוע נאמר "לאסתר "החרש תחרישי בעת הזאת , "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" הפרק עוסק בנדידת שנת המלך ומעשה הסוס לכאורה מיותר למהות המגילה

שווי מחצית השקל כיום שנת תשע"ז

יהודה הלוי עמיחי
נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. מה שווי מחצית השקל כיום ואיך מחשבים אותו?

מחצית השקל לשנת תשע"ח

הרב יהודה הלוי עמיחי
נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. מה שווי מחצית השקל כיום ואיך מחשבים אותו?

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות?[1]

הרב יואל פרידמן
מדוע לאילנות יש צורך בשני ראשי שנים, בעוד שלדברים אחרים די בראש השנה אחד?

בין ט''ו בשבט לט''ו באב

הרב צבי שורץ
לכאורה אין שום קשר בין ט"ו בשבט לט"ו באב, רק לעניין שאין אומרים בהם תחנון. בעיון זה ננסה לראות שיש קשר בין שני הימים הללו.

ט"ו בשבט: בין ייעוד למציאות

הרב יואל פרידמן
מדוע לא נקרא ט"ו בשבט ר"ה לפירות האילן במקום לאילן? הרב יואל פרידמן במאמר מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט - ההלכה והטבע

הרב אברהם סוחובולסקי
כיצד נקבע מועד ט"ו בשבט בלוח השנה העברי? הרב סוחובולסקי במאמר מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט ולימוד תורה

על הקשר בין לימוד תורה וט"ו בשבט. מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט לאילן ולאדם

הרב יואל פרידמן
הקשר בין האדם הארצישראלי והאילן. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הערך הסוציאלי של ט"ו בשבט

הרב יעקב אריאל
קדושת האדמה בארץ ישראל והערך הסוציאלי בט"ו בשבט. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט - יום חיבת הארץ

הרב יעקב אריאל
על מצוות החיבה לארץ ישראל בט"ו בשבט - מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    הבא