במעגל השנה

הנטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן

הרב בן ציון קריגר
מאמר בעניין "הנטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

מקור המנהג באכילת פירות ארץ ישראל

הרב אהוד אחיטוב
מאמר אודות מקור המנהג באכילת פירות ארץ ישראל מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

קדושת פירות ארץ ישראל

הרב גבריאל קדוש
מדוע השתבחה ארץ ישראל דווקא בפירותיה ולא בדברים אחרים? הרב גבריאל קדוש מבאר את מנהג האכילה מפירות ארץ ישראל בט"ו בשבט.

לאכול מפריה

הרב גבריאל קדוש
מאמרו של הרב גבריאל אודות החשיבות באכילת פירות א"י. מתוך שער ב' בספר "מפרי הארץ הטובה"

תיקון הפירות והאדם

הרב יגאל אריאל
מאמרו של הרב יגאל אריאל אודות תיקון הפירות באדם. מתוך שער ב' בספר 'מפרי הארץ הטובה'

קדושת פירות ארץ ישראל

הרב חיים דרוקמן
מאמרו של הרב חיים דרוקמן אודות קדושת פירות ארץ ישראל. מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

פרי הארץ

הרב יעקב אריאל
מאמרו של הרב יעקב אריאל אודות עבודת החקלאות בתורה מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

אשרי עין ראתה זאת

הרב יהודה עמיחי
על ט"ו בשבט בזמן בית המקדש מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

מחנוכה לט"ו בשבט

הרב יואל פרידמן
"כי האדם עץ השדה" - הרב יואל פרידמן על ההקבלה בין האדם לאילן. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

חשבון הנפש בראש השנה לאילנות

הרב שמעון בירן הי"ד
הרב שמעון בירן הי"ד במאמרו אודות חשבון הנפש שעלינול עשות בר"ה לאילנות. מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

עליית השרף באילנות

הרב דורון ותקין
עליית השרף והתחדשות האדמה בט"ו בשבט. מאמרו של הרב ותקין מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

כל מה שצריך לדעת על ט"ו בשבט

מנהגי היום, סדר אכילת הפירות וברכתם, כיצד נוהגים בט"ו בשבט שחל בשבת, ומה משמעותו של ט"ו בשבט לעניין ערלה ותרומות ומעשרות

לכבוד טו בשבט - הסרט אדמה לצפייה ישירה

משה הרשטיק
הסרט אדמה ייקח אתכם למסע אל ארץ ישראל של לפני 200 שנה, עם תחילת עליית תלמידי הגר"א, שנאלצו להתמודד עם קשיים ואתגרים ולמסור את נפשם על יישוב הארץ.

לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

הרב יואל פרידמן
ב-כ' כסלו תשנ"ו עלה הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל השמיימה. מלבד היותו מחנך דגול שהשפעתו על חינוך הדור היתה רבה, הקשר שלו לתורת ארץ ישראל הוא מן המפורסמות.

מחודש כסלו לחודש שבט

הרב יואל פרידמן
הרבה אנו יכולים ללמוד מן האילנות. יש בהם מחשבה לעתיד: האילנות אוגרים את השרף לצורך הוצאת הפירות העתידיים. ויש בהם דבקות במטרה והשתרשות: שורשי האילנות מחפשים, מוצאים ומגיעים לכל טיפת מים שנמצאת בסביבתם, ומשתרשים עמוק עמוק באדמה.

נטיעה של חסד לט"ו בשבט

הרב יואל פרידמן
אלא היו זהירים בנטיעה שנא' "ונטעתם כל עץ מאכל", כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, כך אתם תטעו לבניכם ואל יאמר אדם אני זקן, כמה שנים אני חי, לפיכך לא יבטל האדם מן הנטיעות

נטיעתם של צדיקים

הרב עזריאל אריאל
שלוש שנים חלפו מאז אותו יום מר ונמהר בו נלקח מאיתנו חברנו הרב שמעון בירן הי"ד. זמן זה, של שלוש שנים - מזכיר לנו את שלוש שנות הערלה. ואכן בימים אלו קוראים אנו את פרשת הערלה בפרשת השבוע, קדושים.

עלית השרף באילנות

הרב דורון ותקין
בעיצומו של החורף, באמצעיתו של חודש שבט מתחיל השינוי של הזמנים להשפיע על הצומח. בראש השנה לאילנות מתחיל השרף לעלות באילן, ומתחילה שנת אילנות חדשה.

מהו ט"ו בשבט?

הרב נעם חיים כהן
משמעות "ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט" הוא דווקא לפירות האילן ולא לנטיעה, שראש השנה שלה בא' בתשרי

ראש השנה לאילנות בשנה פשוטה ובשנה מעוברת

הרב אברהם סוחובולסקי
מהו הגורם שמחמתו נקבע חודש שבט להיות ר"ה, והאם גורם זה הוא נכון אף בחודש שבט בשנה מעוברת?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    הבא