איגרת לפורים

איגרת לפורים

מחצית השקל והשווי שלה כיום, מצוות קדושת שביעית במשלוחי מנות ודין הפרשת חלה במשלוחי מנות אותם אנו מקבלים.

הרב אהוד אחיטוב | ז' אדר ב' תשע"ו