ברכה על הגשם הראשון

ברכה על הגשם הראשון

האם קיימת ברכה על הגשם הראשון, ואם כן מהי הברכה ואימתי מברכים אותה?

הרב אהוד אחיטוב |