לעילוי נשמתם

לעילוי נשמתם

לעילוי נשמתם של חיילי צבא ההגנה לישראל ולכל לוחמי עם ישראל במהלך הדורות שמסרו נפשם על קידוש השם במערכות ישראל

| אייר תשע"ה

Rashazchalalim