ט"ו בשבט

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות?[1]

הרב יואל פרידמן
מדוע לאילנות יש צורך בשני ראשי שנים, בעוד שלדברים אחרים די בראש השנה אחד?

בין ט''ו בשבט לט''ו באב

הרב צבי שורץ
לכאורה אין שום קשר בין ט"ו בשבט לט"ו באב, רק לעניין שאין אומרים בהם תחנון. בעיון זה ננסה לראות שיש קשר בין שני הימים הללו.

ט"ו בשבט: בין ייעוד למציאות

הרב יואל פרידמן
מדוע לא נקרא ט"ו בשבט ר"ה לפירות האילן במקום לאילן? הרב יואל פרידמן במאמר מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט - ההלכה והטבע

הרב אברהם סוחובולסקי
כיצד נקבע מועד ט"ו בשבט בלוח השנה העברי? הרב סוחובולסקי במאמר מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט ולימוד תורה

על הקשר בין לימוד תורה וט"ו בשבט. מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט לאילן ולאדם

הרב יואל פרידמן
הקשר בין האדם הארצישראלי והאילן. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הערך הסוציאלי של ט"ו בשבט

הרב יעקב אריאל
קדושת האדמה בארץ ישראל והערך הסוציאלי בט"ו בשבט. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט - יום חיבת הארץ

הרב יעקב אריאל
על מצוות החיבה לארץ ישראל בט"ו בשבט - מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה

הרב בן ציון קריגר
מדוע מברכים ברכת המזון גם בחו"ל ומודים שם על הארץ הטובה? מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט - תורה, מקדש, עם וארץ

הרב דב כהן
מאמרו של הרב דב כהן אודות תורה, מקדש, עם וארץ והקשר לט"ו בשבט. מתוך שער א' של הספר" מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט חוגגים עם פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל

בט"ו בשבט אנו חוגגים את חגה של הארץ, מספרים בשבחה ומהללים את פירותיה, אך שולחנות חג רבים, עמוסי כל טוב - שאינו מארץ ישראל. במקום פירות יבשים מיובאים מרחבי תבל, ערכו את שולחנכם בפירות ארצנו וטעמו מטוב הארץ.

'ענפיכם תתנו ופריכם תשאו'

הרב יהודה זולדן
מאמרו של הרב יהודה זולדן מתוך שער ג' של הספר 'פרי הארץ הטובה' '

נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי

הרב שלמה אבינר
מאמרו של הרב שלמה אבינר אודות 'נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

נטיעה של חסד

מערכת אמונת עיתך
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל

"כי תבואו אל הארץ…ונטעתם"

הרב גבריאל קדוש
העיסוק בנטיעות ובבניין הארץ הוא זה אשר מעמיק את קשרנו הרוחני לארץ שמתגלה בקיומם של המצוות התלויות בארץ באופן יותר נרחב

נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'

הרב מרדכי אילון
מאמרו של הרב מרדכי אילון בנושא:"נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

אילן אילן במה אברכך

הרב יואל פרידמן
מההשוואה של האדם הלומד תורה לאילן, אפשר ללמוד שתי נקודות מרכזיות. אותו אילן - מבורך בכל טוב, ועם זאת, אין ביטחון שהנטיעות שיצאו מאותו אילן ידמו לו.

נטיעת אילנות - כאתחלתא דגאולה

הרב עוזי קלכהיים
מאמרו של הרב עוזי קלכהיים אודות 'נטיעת אילנות כאתחלתא דגאולה' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

תיקון העולם

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
מאמר אודות 'תיקון העולם בנטיעות' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הנטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן

הרב בן ציון קריגר
מאמר בעניין "הנטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'
הקודם   1    2    3    הבא