התפרסמה רשימת תרופות כשרות לפסח

התפרסמה רשימת תרופות כשרות לפסח

| ניסן תשע"ג

לקראת חג הפסח הממשמש ובא פרסמו רבני 'שרותי בריאות כללית', הרב מנחם רוזנברג והרב מנחם לפקיבקר, את הרשימה שנועדה לתועלת לציבור הרחב.

 

הרשימה התפרסמה באתר האינטרנט של הקופה ונמצאת גם בקישור- http://www.clalit.co.il/clalitapp/passover/medindex.aspx

 

בנוסף לרשימה היבשה, ניתן להתקשר ולברר על תרופות החל מיום רביעי ט' ניסן תשע"ג  (20.03.13 ) עד יום ראשון י"ג ניסן תשע"ג ( 24.03.13 ). בין השעות 21:00 -17:00 (במוצש"ק שעה אחרי צאת השבת עד השעה 23:00.) בטלפונים, 08-9087421, 077-7292896, 04-9494743, 02-5713285.

 

הנתונים התפרסמו בעדכוני הכשרות של הרבנות הראשית.

 

בנוסף בעבר התכנסה ועדת התרופות של הרבנות הראשית לישראל, ע"מ לדון בנושא כשרות התרופות בכלל ולפסח בפרט. במהלך הישיבה הועלתה סוגיית התרופות המכילות חמץ והשימוש בהם באופן המותר על פי ההלכה. במסגרת זו הוחלט להנחות את הרבנים העוסקים במכירת חמץ לנוכרי ערב הפסח לפעול כדלקמן:

1. לכלול בטופס מכירת החמץ לנוכרי גם תרופות שיש בהן חשש חמץ ולבקש להצניעם בהתאם.

2. להוסיף סעיף מיוחד בטופס המכירה בו יצויין כי במידה והמוכר (אדם פרטי או בעל בית מרקחת) יזדקק לעשות שימוש בפסח בתרופות הנ"ל (המאוכסנות אצל היהודי) הרי שהנכרי מרשה לו להשתמש בתרופות אלה במהלך ימי הפסח.

3. ככל שאכן יעשה שימוש בתרופות אלו , הרי שהדבר נעשה בהיתר הבעלים ללא הפקעת תוקף המכירה ובמקביל מוסכם על הצדדים כי כל מכירה תקוזז עם הנוכרי לפי שומא כמפורט בשטר המכירה הכללי של הרבנות הראשית.