שעת סיפור: הספר 'גפן ענבים' בקריאה לפעוטות

שעת סיפור: הספר 'גפן ענבים' בקריאה לפעוטות

חדש - שעת סיפור לפעוטות. הספר 'גפן ענבים' להשמעה לילדים מלווה בתמונות הספר. רק להפעיל וליהנות.

| י"א כסלו תשע"ו