הכולל של הגרעין התורני ברמלה קולט אברכים חדשים לקראת שנת תשע"ה

הכולל של הגרעין התורני ברמלה קולט אברכים חדשים לקראת שנת תשע"ה

בחודש אלול תשע"ה נתחיל ב"ה את שנתו החמישית של הכולל בלימוד הלכות שנת השבע, שנת השמיטה העומדת בפתחנו. בהמשך נעסוק בע"ה ביתר המצוות התלויות בארץ. "וכל אשר נוסיף להתבונן במהותן של המצוות התלויות בארץ... כן יגדל בנו החשק לקיים" (אורות)

| תמוז תשע"ה

 Kolelramle

 

אברכי הכולל ייגשו בע"ה למבחני "רבנות עיר"
של הרבנות הראשית לישראל הכולל מעניק מלגת קיום לאברכים הגרעין התורני ברמלה, בראשות הרב אוריה שחור, מונה כ- 07 משפחות, ופועלים בו מוסדות חינוך תורניים ותלמוד תורה. 

לפרטים: הרב ירון 050-0591950