הלכה כללי

פסיקה ציבורית במשנתו של הרב יעקב אריאל

הרב אריאל בראלי
בעת גיבוש פסק הלכה, נדרש רב להביא בחשבון מקורות ושיקולים שונים, בין היתר גם את ההשלכות העתידיות של לפסיקתו על החיים הציבוריים. מבחינה זו, יש ערך רב לשימוש תלמידי חכמים ועמידה על שיקול דעתם ההלכתי. במאמר זה סוקר הרב אריאל בראלי את המשקל ההלכתי שהעניק הרב יעקב אריאל שליט"א בפסיקתו לשיקולים ציבוריים…

הנהגת משה והנהגת אהרון בפסיקה רבנית

הרב אליהו בלומנצווייג
משה ואהרון באישיותם מייצגים שני יסודות בהנהגת העם ובפסיקת הלכה, חסד ואמת. הובלת העם ויישום התורה במציאות שלפנינו דורשת את שילובם של יסודות אלו. שכתוב מתוך הרצאה שנשא הרב בלומנצווייג בכנס לכבוד מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א.

הביצה או התרנגולת?

דר' אליקום ברמן
כל מה שרציתם לדעת על הביצה - תהליך הייצור, הפריה וצער בעלי חיים. וגם מה לעשות עם ביצה שהתגלה בה דם?

מצוות התלויות בנרות

הרב יצחק מאיר יעבץ
הנר היה אמצעי התאורה היומיומי, והמצוות המתקיימות בו דורשות בעצם להאיר בזמנים ובמקומות מוגדרים, באותו אמצעי שמאירים בכל יום על פי הרצון האישי.

הוצאת ספר תורה מבית הכנסת בזכר למעמד 'הקהל' של בתי הספר של החמ"ד

הרב אהוד אחיטוב
שנת תשע"ו מוגדרת 'שנת הקהל'. ברוב בתי הספר וגני הילדים של החינוך הממלכתי-דתי בארץ נערכים כנסים זכר לקיום מצווה זו. נשאלנו: האם מותר להוציא לאותם כנסים ספר תורה ולקרוא בהם את פרשיות 'הקהל', אף כשהכנסים נערכים מחוץ לבית הכנסת?

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ד'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ?

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ג'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ?

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ב'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
מהי סמכותו של גבאי לשנות את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ?

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק א'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ?

יום טוב שני בגוש קטיף?

הרב יהודה זולדן
מהם גבולותיה של ארץ ישראל לענין יום טוב שני של גלויות, על פי מה נקבע הדבר, והאם בעזה ובסביבותיה יש לנהוג יום אחד או יומים?

שמירת המקדש

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
כידוע כניסה למקום הר הבית בטומאה ובבגדים שאינם הולמים אסורים מדאורייתא גם בזה"ז. השאלה האם כדאי, האם מותר או שמא אסור להעמיד שומרים שידאגו לקדושת המקום?

גידול מסחרי של בעלי חיים טמאים

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר לגדל יענים, שהם עוף טמא, ע"מ למכור את בשרם לנכרים, להשתמש בנוצותיהם לקישוט, וכן בביציהם למעשי אומנות?

שילוח הקן

הרב יעקב אפשטיין
אם אין למשלח מה לעשות עם הגוזלים וממילא יחזירם לקן, האם עדיין חובה עליו לקיים מצות שילוח הקן?

פרעון חוב והשאלה בפירות שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אשה נתנה לשכנתה בקבוק מיץ ענבים לשבת, לאחר השבת החזירה השכנה מיץ ענבים של שביעית (אוצר בית דין), האם מותר הדבר?

האכלת קטנים ספיחים

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר לבנות שרות לאומי בגן ילדים להאכיל את הילדים מאכלים שיתכן שהם ספיחים גמורים?

בשולי נכרים באגוזי קשיו

הרב יעקב אפשטיין
האם אגוז הקשיו אשר קולים אותו בארץ מותר באכילה מצד בשולי נכרים?

החגז ביום טוב

הרב יהודה הלוי עמיחי
החגז הוא מכשיר שמורכב על מערכת הגז וביום טוב מותחים קפיץ לזמן שקובעים מראש, על ידי כך אפשר להדליק את האש ולאחר זמן נכבית האש מאליה. במאמר שלפנינו נעסוק בשני דיונים בנושא

הכתב והספר

הרב יצחק גרינבלט
היום זוכים התלמידים בבתי הספר לחזור ללימודים. שוב יחבשו את ספסלי הלימודים ויגמעו כמות רבה של ידע, לצורך כך רכשו ההורים ספרי לימוד רבים. ספרים "חד פעמיים" או ליתר דיוק "חד שנתיים" שאחר הכתיבה בהם הם ימצאו עצמם בפח האשפה, האם יש בכך בעיה?

ניפוי קמח ביום טוב

הרב יהודה הלוי עמיחי
בימינו, שהקמח מנופה ניפוי ראשון במטחנות, האם מותר לנפות שוב את קמח ביום טוב?

כי יפול הנופל, האם זה נמנע?

הרב יצחק גרינבלט
שוב שמענו השבוע על ילד שנפל ממרפסת ביתו ושוב פציעות לא פשוטות, הפעם לא הסתיים באסון כבד יותר, אך האם אפשר לחייב לפי ההלכה לשים מעקה בבית?
הקודם   1    2    הבא