חיוב הפרשת חלה כתוצאה מצירוף עם לחמים אחרים במקפיא

חיוב הפרשת חלה כתוצאה מצירוף עם לחמים אחרים במקפיא

מה דינם של לחמים שנאפו מלכתחילה מכמות של קילו קמח כך שאין חיוב בחלה, אבל לאחר מכן נוספו ללחמים קפואים בפריזר?

הרב אהוד אחיטוב | כ' טבת תשע"ו
שאלהנאפו לחמים בבית מכמות של קילו קמח כך שאין חיוב בחלה. חלק מהלחמים הושמו במקפיא, בו נמצאים גם לחמים ופיתות שנקנו בסופר ולפי הכשרות שעליהם הופרשה מהם חלה כדין. 1. האם הצירוף במקפיא של הלחמים שנאפו בבית ולא היו חייבים בחלה עם הלחמים שכבר הופרשה מהם חלה מחייב בחלה את הלחמים שנאפו בבית? 2. האם משנה אם כל אחד מסוגי הלחם (אלו שנאפו בית ואלו שנקנו בסופר) נמצא כל אחד סגור בשקית נפרדת במקפיא? 3. באם חלק מהלחמים שנאפו בבית והושמו במקפיא מתחייבים בחלה, האם הדבר גורר חיוב גם של החלק האחר של הלחמים שלא הושמו במקפיא?
תשובת הרב אהוד אחיטוב:

ב"ה ערב שבת קודש פרשת שמות כ' טבת ה'תשע"ו

שלום וברכה וכל טוב

חיוב הפרשת חלה כתוצאה מצירוף עם לחמים אחרים במקפיא

למעשה במקרה הנדון בשאלה, אין שייכות לצרף את הלחמים שנאפו בבית בהפרשת חלה יחד עם הלחמים שנקנו בחנות והופרשה מהם חלה כדין. משום שלא תיתכן מציאות בה לחמים שהתחייבו בחלה והופרשה מהם חלה - יחזרו ויתחייבו בהפרשה חלה מחדש, בשום צד ואופן שיהיה. כיוון שכך בשאלה הנידונה כלל אין חיוב הפרשה.

 

אולם בלא קשר למקרה הנידון בשאלתך, הרי ששתי השאלות האחרונות יש להן משמעות במקרים אחרים כגון שאפו לחמים בכל שבוע מתוך עיסה קטנה של בצק שלא התחייבה בהפרשה, ובמשך מס' שבועות הכניסו אותם מעט מעט לתוך המקפיא כשהם עטופים בשקיות ניילון. השאלה היא האם נוצר חיוב הפרשה כתוצאה מהצירוף במקפיא. במקרה כזה מפרישים חלה ללא ברכה. הנימוק לכך הוא, שאכן לחמניות או לחמים הנמצאים בתוך שקית ניילון - כאשר כל אחד מהם לא היה חייב בהפרשה קודם לכן משום שלשו אותו בכמות קטנה (מעשי בלחמניות או בעוגיות שנאפו בבית), ומניחים אותם בתוך כלי כאשר יחד יש כמות גדולה של לחמים בשיעור המחייב בחלה, אין העטיפה בשקית מונעת את הצירוף, ואם הם נוגעים אחד בשני הם מתחייבים בחלה.

אך כל זה כשמצרפים לחמים או לחמניות עטופים בניילון בתוך כלי. אולם כאשר מניחים אותם בתוך מיכל גדול כגון במקפיא המכיל כמות של ארבעים סאה (330 ליטר) ומעלה, קיים ספק בפוסקים האם ניתן להחיל כאן את דיני צירוף - ולכן באותם מקרים שבהם כל הלחמים לא היו חייבים קודם והצטרפו במקפיא - צריך להפריש בלא ברכה מחמת הספק (עפ"י שו"ת מנחת יצחק ח"ח סי' קט), אך כאמור מדובר שכל הלחמים לא התחייבו כלל לפני כן בהפרשה.

כמובן שחיוב ההפרשה כתוצאה מצירוף בהפרשה מחייב רק את הלחמים שהצטרפו בפועל ואינו יוצר חיוב על אותם לחמים שלא נצטרפו בפועל למרות שנילושו יחד באותה עיסה, כיוון שבזמן הלישה כל העיסה הייתה פטורה, והצירוף בכלי מחשיב כלישה של עיסה חדשה, ורק מה שהצטרף התחייב בהפרשה - שבכלי גמור זה מצטרף בוודאות, ואם זה בכלי גדול כמו מקרר או מקפיא - ספק אם הדבר יוצר צירוף ומפרישים חלה בלא ברכה.

כל טוב ושבת שלום.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב