זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

ורד

ורד

ורד תרבותי

וֶרֶד

הוֶרֶד נזכר במשנה בין צמחי הבושם. הרמב"ם מזהה אותו עם "אלורד" (ورد), כלומר, ורד (Rosa
ssp.
).[1] צמח רב-שנתי קוצני, ואם משרים את עלי הכותרת שלו בשמן, אפשר להפיק מהם שמן ורדים לבישום ולרפואה.[2] יש לוורד מינים וזנים רבים.[3] מבחינת ההלכה נחשב אילן.[4][1].פהמ"ש שביעית ז, ו. מובא גם בשם: וֶורֶד.

[2].הלכות שמיטה ויובל ז, כא.

[3].רמב"ם, ביאור, מס' 121.

[4].הלכות כלאים ה, יט.